Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZIE DE MENS – HEEL DE MENS

Zie de mens - heel de mens

Inspiratie- en activeringsproject

1,5 METER DIACONIE IN FRYSLÂN

Eerste Zie-de-mens-dagen op 10, 23 en 24 oktober en op 28 november.

De coronacrisis heeft velen tot denken gezet. Hoe leven wij? Staan we misschien voor een kentering in de tijd? Daarnaast heeft de coronacrisis veel activiteiten van verbondenheid laten zien. Hoe houden we deze verbondenheid vast en bouwen we deze verder uit? Solidair Friesland wil in samenwerking met anderen de basis verbreden en versterken voor de vrijwillige inzet voor kwetsbare groepen en de kwetsbare kanten van de samenleving. Als een herstart na corona, of een 1,5 meter-doorstart gedurende de coronacrisis. We willen mens en samenleving de gelegenheid bieden even op adem te komen, en te groeien in onderlinge verbondenheid en saamhorigheid.

> Lees meer