De woonkamer

Kleinschalige, lokale, sociale initiatieven waar mensen elkaar ontmoeten, hobby’s en interesses delen en een netwerk bouwen waarin iemand bekend en gekend is. Vaak is De Woonkamer een manier om sociaal isolement te doorbreken. De doelgroep die als gast komt wordt ondersteund door Solidair Friesland en wie dat kan en wil, kan zelf ook vrijwilliger worden. Afhankelijk van de lokale setting is er samenwerking met kerken (diaconale presentie) met voetbalverenigingen, lokale vrijwilligers, buurt- of wijkkamers en iedereen van goede wil.

Bekijk hiernaast de video waar Robert uitlegt wat het Woonkamer project inhoudt. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.