Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Werkgroep Kerken en Landouw Fryslân op de Friese Kerkendag

Werkgroep kerken en landbouw Fryslan

Pieter Knijff van de werkgroep Kerken en Landbouw sprak over hoed de werkgroep en probeert begrip te kweken voor de complexe problematiek van agrarische ondernemers door hen met burgers in gesprek te brengen over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alles wat leeft op onze aarde. Voor deze gelegenheid had de werkgroep de flyer herzien. Zie https://kerkenenlandbouw.nl/2021/10/15/nieuwe-folder-van-de-werkgroep-kerken-landbouw/