Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Warme Woonkamer naar Waadhoeke en Súdwest-Fryslân

Warme Woonkamer naar Waadhoeke en Súdwest-Fryslân

Afgelopen winter heeft Solidair Friesland samen met andere organisaties in Leeuwarden een aantal Warme Woonkamers geopend. Die bleken in een behoefte te voorzien. Ook in Noord-Friesland zijn we daarom al drie Woonkamers begonnen en de komende maanden breiden we verder uit naar de gemeenten Waadhoeke en Súdwest-Fryslân.

Aanleiding om met de Warme Woonkamer te beginnen waren de hoge energiekosten, waardoor veel mensen financieel in de problemen dreigden te komen. Het idee is even simpel als sympathiek: we bieden ontmoetingsplekken waar het warm is en waar mensen terecht kunnen voor gratis koffie en desgewenst een maaltijd. Thuis sparen ze dan kosten uit.

De provincie Friesland vond dit een dermate goed initiatief dat ze Solidair Friesland vroeg om de Warme Woonkamer uit te breiden naar de hele provincie. Hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld.

In heel Friesland

Inmiddels zijn er in het noorden van de provincie drie woonkamers gerealiseerd en het streven is er voor het einde van dit jaar een aantal te openen in de gemeenten Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. In Leeuwarden start eind november een nieuwe woonkamer in het statige pand van Ixta Noa aan de Willemskade. Ixta Noa stelt hiervoor belangeloos ruimte en faciliteiten ter beschikking.

Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat mensen niet in de eerste plaats komen om energiekosten te besparen, maar vooral voor contact en gezelligheid. Dat de Warme Woonkamer in een duidelijke behoefte voorziet, blijkt wel uit het groeiende aantal bezoekers. Velen komen wekelijks en nemen soms ook weer andere buurt- of dorpsgenoten mee.

Samen staan we sterk

Solidair Friesland kiest daarom voor continuïteit en duurzaamheid. De Woonkamer moet een blijvende plek zijn, ook nu de energiecrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn.

Waar mogelijk zoeken we aansluiting en samenwerking bij bestaande initiatieven. Partijen kunnen elkaar aanvullen, versterken en naar elkaar verwijzen. Uiteindelijk dienen we een gemeenschappelijk doel: het doorbreken van eenzaamheid en het bevorderen van de leefbaarheid in dorp of wijk.

De Woonkamer is bedoeld voor alle bewoners van het dorp of de wijk en wordt ook georganiseerd door de bewoners van het dorp of de wijk. Zij bepalen uiteindelijk hoe de Woonkamer eruitziet en welke activiteiten er worden georganiseerd.

Loslaten

Voor en tijdens de start van een nieuwe Woonkamer is de betrokkenheid van Solidair Friesland groot. Werving en scholing van vrijwilligers en PR zijn zaken waar we intensief op inzetten.

De bedoeling is dat we ons na verloop van tijd terugtrekken en dat de deelnemers zelfstandig verder gaan. Op de achtergrond blijven we betrokken en waar gewenst kan er altijd een beroep op ons worden gedaan.