Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Warme woonkamer gaat de provincie in

Afgelopen winter heeft Solidair Friesland – in samenwerking met enkele andere partijen – in Leeuwarden warme woonkamers opgezet. De directe aanleiding was het feit dat steeds meer mensen moeite hebben met de torenhoge energierekening. Door een plek te bieden waar het warm is en waar de koffie gratis is, kunnen mensen thuis kosten besparen.

Hoewel er zeker mensen zijn die om die reden een warme woonkamer bezoeken, merken we dat de bezoekers vooral komen voor een praatje en gezelligheid. De warme woonkamer is dus in de eerste plaats een plek van ontmoeting en verbinding. Mensen kunnen er zichzelf zijn en er heerst een ongedwongen en warme sfeer. Overal is gratis wifi, men kan desgewenst de laptop meenemen voor werk of studie.

Op zoek naar geschikte locaties
Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns zijn we nu bezig om door de hele provincie Fryslân warme woonkamers op te zetten. We doen dat in plaatsen en op locaties waarvan we denken dat er behoefte aan zou kunnen zijn. Om hier inzicht in te krijgen, hebben we contact gezocht met gemeenten en welzijnsorganisaties. Zij immers kennen de lokale situatie. Vervolgens kijken we wat een geschikte locatie is en welke partijen het beste benaderd kunnen worden om mee samen te werken.

De warme woonkamer is er voor de lokale gemeenschap en heeft alleen kans van slagen als die breed wordt gedragen. De rol van Solidair Friesland is vooral ondersteunend en faciliterend, ook financieel. Zo kunnen we de PR verzorgen en helpen bij de werving en scholing van vrijwilligers. Als het nodig is, dragen we bij aan de kosten van huur en energie.

Gezamenlijke maaltijd
De eerste warme woonkamer in de provincie waar wij als Solidair Friesland bij zijn betrokken, is die in het Groene Hart Ternaard. Op 2 februari was de aftrap en wekelijks komen er nu gemiddeld tien mensen op af. Steeds is er een gezamenlijke maaltijd waarvoor mensen zich vooraf kunnen aanmelden.

Ons doel is om voor eind 2023 verdeeld over de provincie op veertien plaatsen een warme woonkamer te hebben. Hierbij gaat het om zes nieuwe initiatieven en acht bestaande locaties die we helpen uit te breiden en te versterken. Een mooie uitdaging die we graag aangaan!