Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vrijwilligers

Taalles

Mensen voor mensen – dat is het motto van Solidair Friesland. Samen met onze vrijwilligers zetten wij ons met verschillende projecten in voor mensen die zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Dat doen we op basis van wederkerigheid: we hebben elkaar nodig.

Lees meer over mensen voor mensen

Wilt u of wil jij als vrijwilliger meewerken aan een van de volgende projecten?

Klik op de + voor meer informatie.

Maatjes voor ex-gedetineerden

Voor het maatjesproject ex-gedetineerden zijn we op zoek naar vrijwilligers die ex-gedetineerden voor kortere of langere tijd willen bijstaan. Het gaat om mensen die zich gevestigd hebben in de gemeente Leeuwarden. Het belangrijkste doel van het project is het opbouwen van een ondersteunend sociaal netwerk voor ex-gedetineerden. Het blijkt namelijk dat hierdoor de kans op recidive aanzienlijk vermindert. Als vrijwilliger voor het maatjesproject help je iemand weer op een goede manier terug te keren in de samenleving. Dit doe je samen met de deelnemer.

Is dit iets voor mij?

Misschien denk je: kan ik dit wel en hoe ga ik dat doen? Het gaat tenslotte wel om mensen die iets op hun kerfstok hebben. Begrijpelijke gedachten. In de praktijk zien we vaak al na een eerste bezoek twijfels en vooroordelen wegvallen. Het gaat immers om gewone mensen. Mensen die weliswaar verkeerde keuzes hebben gemaakt maar desondanks een nieuwe kans verdienen. En goed om te weten: je staat er nooit alleen voor. Je kan altijd een beroep doen op de projectleider mocht je ergens tegen aanlopen.

Hoe gaan we te werk?

Een succesvolle begeleiding staat en valt met een goede match tussen maatje en deelnemer. Daarom vindt er altijd eerst een gesprek plaats tussen de deelnemer en de projectleider (en eventueel andere betrokkenen). Op basis van de behoeften en wensen van de deelnemer wordt gekeken welke vrijwilliger een goede match zou kunnen zijn. Hierna volgt een gesprek tussen deelnemer, vrijwilliger en projectleider. Als blijkt dat er over en weer een klik is kunnen er afspraken worden gemaakt.

De relatie aangaan

Solidair Friesland werkt vanuit de presentiebenadering. Presentie houdt in dat je aansluiting zoekt bij de ander. Je luistert naar het levensverhaal en stemt je aandacht en zorg af op de gewoonten, verlangens en manier van doen van de betrokkene. Je bent er niet om problemen op te lossen maar je kunt wel helpen om zaken weer op de rit te krijgen. Vrijwilligers zeggen dat ze er zelf veel voor terug krijgen. Het geeft hen een goed gevoel om op deze wijze van betekenis te kunnen zijn.

Wat verwachten we van je?
 • Je kunt per week 2-3 uur tijd vrijmaken
 • Je hebt een sociaal hart maar laat niet over je heen lopen
 • Je kan goed luisteren, bent sociaal vaardig en je kunt je in de ander verplaatsen
Wat bieden we jou?
 • Een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten
 • Ondersteuning door een professionele beroepskracht
 • Deskundigheidsbevordering (presentie)
Interesse?

Opgeven als vrijwilliger of wil je eerst nog meer informatie? Neem dan contact op met Feike Kooistra, projectleider van het maatjesproject. Mobiel: 06-15088583 Email: fkooistra@solidairfriesland.nl

Vrijwilligers voor activiteiten Oekraïense vluchtelingen
Maatjes voor nieuwkomers

Flechtlingen Wolkom

Netwerk Nieuwkomers

Voor een nieuwkomer valt het niet altijd mee om zich thuis te voelen in Nederland. Taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, maar het helpt ook als er iemand is die hem haar wegwijs maakt in de Nederlandse normen en waarden en de samenleving. Een maatje helpt het sociale isolement te doorbreken en bevordert de integratie. Maar een maatje maakt vooral verschil door er te zijn, gastvrijheid en gezelligheid te bieden, samen de omgeving te verkennen of iets te (leuks) ondernemen.

Hoe het contact met de nieuwkomer wordt ingevuld hangt af van jullie wensen, interesses en mogelijkheden.

 • Jonge nieuwkomers (12-18 jaar) gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Leeuwarden of Sneek. Hun maatjes zijn 16-27 jaar. Meestal trekken zij gedurende het schooljaar samen op. Soms zijn er gezamenlijke activiteiten of is het mogelijk om in de klas wat te doen. Eerstejaars studenten van een sociale opleiding kunnen dit vaak voor hun opleiding doen.
 • Andere nieuwkomers (18+) volgen een entreeopleiding of inburgeringscursus in Leeuwarden, Sneek of Drachten of wonen in het AZC in Sneek of Drachten. Hun maatjes zijn van alle leeftijden en trekken kortere of langere tijd samen op. Soms kan er ook met een gezin of (vrienden)groep opgetrokken worden.
Een maatje …
 • heeft doorzettingsvermogen
 • kan grenzen aangeven
 • is geïnteresseerd in andere culturen
 • heeft een open houding
 • is initiatiefrijk, flexibel en geduldig
 • is bereid te leren
 • staat open voor feedback
 • is minimaal 3 maanden 2 à 3 uur in de week beschikbaar

Maatje worden of meer informatie? Neem contact op met Caroline Doelman, cdoelman@solidairfriesland.nl, tel. 058 2130046.
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarbij gekeken wordt naar wie jij bent en wat jouw wensen en mogelijkheden zijn om op te trekken met een nieuwkomer. Ook is er ruimte om meer informatie te krijgen. Er is tijdens het traject ruimte voor training en individuele of groepsbegeleiding.

Jongeren die samen de wereld willen verbeteren (friend4friend)
friend4friend

Friend4friend

Ben je een jonge Nederlander of een jonge nieuwkomer? Wil je een nieuwe cultuur leren kennen? Wil je iets voor de samenleving betekenen? Dan is friend4friend iets voor jou!

Friend4friend koppelt jonge Nederlanders en nieuwkomers met elkaar. Jullie worden persoonlijk begeleid, leren elkaar kennen en doen samen vrijwilligerswerk. Er zijn groepsbijeenkomsten met alle deelnemers en jullie doen samen challenges.

Friend4friend is gestart in Súdwest-Fryslân en is uitgebreid naar Leeuwarden en Smallingerland.

 • Voor jongeren tussen 16 en 28 jaar
 • Maximaal 6 maanden
 • Gemiddeld 4 uur per week
 • Tijd en plaats zijn flexibel
 • Met leeftijdsgenoten
 • Persoonlijke begeleiding
 • Voor een nieuw netwerk
 • Voor nieuwe vrienden!
 • Europees erkend certificaat

Nieuwgierig geworden? Wij wel naar jou!
We hopen je snel te ontmoeten.
Bel, app of stuur een mailtje naar Caroline Doelman via 06 10875216 en leeuwarden@friend4friend.nl of Sanne Veenstra via 06 53835707 en smallingerland@friend4friend.nl

Bekijk de flyer

Maatjes bij Doe.frl

doe.frl: Maatjesproject DOE.frl voor mensen met licht verstandelijke beperking
DOE staat voor Denk Om Elkaar. Er zijn voor een ander met aandacht, een gesprek en gezelligheid.
Wij zoeken mensen die een maatje willen zijn voor iemand met licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen.
Het is natuurlijk geweldig als het je lukt om met wat professionele hulp zelfstandig te wonen. Toch merken we dat ze vaak wat sociale schakels missen in hun leven.

Hoe mooi is het dan dat je als maatje af en toe kan afspreken. Om bv. even bij te kletsen, een kopje koffie te drinken of af en toe een wandeling te maken. Even aandacht voor elkaar en wat tijd met elkaar door te brengen.

Wat voor mensen zoeken wij als maatje?
 • Wij zoeken mensen die concreet iets willen betekenen in het leven van mensen die niet altijd gezien worden.
 • We zoeken vrijwilligers die voor langere tijd zich willen inzetten om iemand aandacht, tijd envriendschap te geven.
 • We zoeken mensen die geloven dat ieder mens erbij hoort, en dat je op gelijkwaardige manier met elkaar omgaat.
 • Je gelooft dat humor en gezelligheid belangrijk is.
 • Je kan goed luisteren en kan goede vragen stellen.
 • Je bent geen professional, maar iemand die als mens er wil zijn voor die ander.
 • Leeftijd maakt niets uit.
 • Je moet iets hebben met de doelgroep.

Aanvragen komen uit heel Friesland, dus we zoeken ook vrijwilligers uit heel Friesland. Je wordt niet zomaar los gelaten. We vinden het belangrijk dat je goed getraind wordt en gecoacht blijft door Solidair Friesland en LFB.
Aanmelden en informatie bij Robert Colijn, rcolijn@solidairfriesland.nl

Meer informatie: www.doe.frl

Budgetmaatjes

In de gemeente Súdwest-Fryslân biedt een enthousiaste groep vrijwilligers hulp aan mensen met financiële problemen.

We helpen om meer inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven en ondersteunen bij het aanvragen van toeslagen. We inventariseren eventuele schulden en proberen met de schuldeisers een regeling te treffen. Hierbij werken we vaak samen met de gebiedsteams van de gemeente.

Spreekt dit werk u aan en heeft u er tijd voor over om mensen financieel weer op de rit te helpen?

Neem dan contact met op met Chantal Udema, coördinator Budgetmaatje Súdwest-Fryslân, via cudema@solidairfriesland.nl of tel 06 3562 6592.

Gastheer/gastvrouw Warme Woonkamer