Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk = zingeving

We leven in een spannende tijd en in een samenleving die voortdurend in beweging is.  Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen inzet en op het feit dat je verantwoordelijkheid draagt voor je eigen leven en voor een duurzaam samenleven. Niet iedereen kan alles zelf regelen. Er zijn altijd mensen die extra kwetsbaar zijn. En er zijn vragen waar we alleen samen aan kunnen werken. Denk aan het vredeswerk, aan de zorg voor een duurzame toekomst en aan inzet voor rechtvaardige verdeling van kennis, macht en middelen. We kunnen dat niet zonder elkaar. Mensen hebben mensen nodig. Ook het katholieke sociale denken geeft aan dat we geroepen zijn om mens voor een mens te zijn. Het is goed om je ervan bewust te zijn dat dit in wederkerigheid plaatsvindt. We hebben elkaar nodig. Solidair Friesland wil daar graag aan bijdragen en de inzet van mensen voor elkaar en voor de samenleving ondersteunen.

Jij kunt ons helpen! Je kunt je als vrijwilliger inzetten voor één van onze projecten. Via het onderstaande inschrijfformulier kun je aangeven voor welk project je interesse hebt.

Vacatures:
Momenteel is vraag naar vrijwilligers voor een aantal projecten.

Klik op ‘+‘ om verder informatie te bekijken.

Vrijwilliger (maatje) samenwerkingsproject Exodus en reclassering gemiddeld 2 uur per 2 weken, regio Friesland.
Wat ga je doen?

Als vrijwilliger word je gekoppeld aan een cliënt die onder toezicht staat van de Reclassering. De
Reclassering is verantwoordelijk voor het toezicht.
Als vrijwilliger ben je een waardevolle medemens voor de deelnemer; je loopt een tijdje met elkaar op.
Rapporteren hoort niet bij jouw verantwoordelijkheid. Wel sta je in nauw contact met je
vrijwilligerscoördinator om ervaringen te kunnen delen.
De hulp die je verleent kan bestaan uit praktische hulp, begeleiding naar een instanties (zoals UWV,
sociale dienst, woningbouwvereniging), er gewoon zijn met een luisterend oor, een wandeling of een
andere gezamenlijke activiteit. Daarbij stimuleer en motiveer je de deelnemer tot zelfstandigheid.
Het is mogelijk dat het contact doorloopt wanneer het toezicht beëindigd is.

> Download de pdf voor meer informatie.

De Arme Kant van Fryslân zoekt versterking

De Arme Kant van Fryslân zoekt versterking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep via info@armekantfrylsan.nl

Netwerk Nieuwkomers: maatje van een nieuwkomer

Flechtlingen Wolkom

Netwerk Nieuwkomers

Voor een nieuwkomer valt het niet altijd mee om zich thuis te voelen in Nederland. Taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, maar het helpt ook als er iemand is die hem haar wegwijs maakt in de Nederlandse normen en waarden en de samenleving. Een maatje helpt het sociale isolement te doorbreken en bevordert de integratie. Maar een maatje maakt vooral verschil door er te zijn, gastvrijheid en gezelligheid te bieden, samen de omgeving te verkennen of iets te (leuks) ondernemen.

Hoe het contact met de nieuwkomer wordt ingevuld hangt af van jullie wensen, interesses en mogelijkheden.

 • Jonge nieuwkomers (12-18 jaar) gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Leeuwarden of Sneek. Hun maatjes zijn 16-27 jaar. Meestal trekken zij gedurende het schooljaar samen op. Soms zijn er gezamenlijke activiteiten of is het mogelijk om in de klas wat te doen. Eerstejaars studenten van een sociale opleiding kunnen dit vaak voor hun opleiding doen.
 • Andere nieuwkomers (18+) volgen een entreeopleiding of inburgeringscursus in Leeuwarden, Sneek of Drachten of wonen in het AZC in Sneek of Drachten. Hun maatjes zijn van alle leeftijden en trekken kortere of langere tijd samen op. Soms kan er ook met een gezin of (vrienden)groep opgetrokken worden.

Een maatje …

 • heeft doorzettingsvermogen
 • kan grenzen aangeven
 • is geïnteresseerd in andere culturen
 • heeft een open houding
 • is initiatiefrijk, flexibel en geduldig
 • is bereid te leren
 • staat open voor feedback
 • is minimaal 3 maanden 2 à 3 uur in de week beschikbaar

Maatje worden of meer informatie? Neem contact op met Caroline Doelman, cdoelman@solidairfriesland.nl, tel. 058 2130046.
Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarbij gekeken wordt naar wie jij bent en wat jouw wensen en mogelijkheden zijn om op te trekken met een nieuwkomer. Ook is er ruimte om meer informatie te krijgen. Er is tijdens het traject ruimte voor training en individuele of groepsbegeleiding.

> Klik hier voor de flyer

GEZOCHT - JONGEREN (16 - 28) DIE SAMEN DE WERELD WILLEN VERBETEREN
Friend4friend

Friend4friend

Ben je een jonge Nederlander of een jonge nieuwkomer? Wil je een nieuwe cultuur leren kennen? Wil je iets voor de samenleving betekenen? Dan is friend4friend iets voor jou!

Friend4friend koppelt jonge Nederlanders en nieuwkomers met elkaar. Jullie worden persoonlijk begeleid, leren elkaar kennen en doen samen vrijwilligerswerk. Er zijn groepsbijeenkomsten met alle deelnemers en jullie doen samen challenges.

Friend4friend is gestart in Súdwest-Fryslân en is uitgebreid naar Leeuwarden en Smallingerland.

 • Voor jongeren tussen 16 en 28 jaar
 • Maximaal 6 maanden
 • Gemiddeld 4 uur per week
 • Tijd en plaats zijn flexibel
 • Met leeftijdsgenoten
 • Persoonlijke begeleiding
 • Voor een nieuw netwerk
 • Voor nieuwe vrienden!
 • Europees erkend certificaat

Nieuwgierig geworden? Wij wel naar jou!
We hopen je snel te ontmoeten.
Bel, WhatsApp of mail Caroline Doelman: 06 44209882 of leeuwarden@friend4friend.nl of Sander Teertstra via 06 55907729 en sudwest-fryslan@friend4friend.nl of smallingerland@friend4friend.nl.

>> Download hier de flyer van Friend4friend

Spelleiders gezocht voor het Arm & Rijkspel

Arm en rijkspel
Het Arm & Rijkspel is een beproefde manier om met kinderen vanaf ca. 9 jaar in gesprek te gaan over armoede in Nederland. Het spel laat spelenderwijs ervaren wat het betekent om weinig of juist veel geld te hebben en wat weinig geld in een gezin betekent. Het doet een beroep op de creativiteit en solidariteit om ieder kind mee te laten doen.

Spelleider

Om zorg te dragen voor een open en veilige sfeer bij het spelen van het Arm & Rijkspel zoekt Solidair Friesland spelleiders om het spel in de klas (groep 6-8 basisschool) te begeleiden. De spelleider:

 • introduceert en begeleidt het spel
 • is ‘kritisch’ en vraagt door bij de antwoorden van de kinderen: Kan deze oplossing? Zijn er nog meer mogelijkheden? Hoe kan ieder kind meedoen? Enz.
 • draagt zorg voor de nabespreking en noteert goede oplossingen, bijzondere uitspraken, enz. voor het nagesprek
 • is eventueel bereid om rond het spel (gast)lessen over armoede te verzorgen.

Wij bieden …

 • een training vooraf en een handreiking over armoede, lessuggesties, e.d.
 • onkostenvergoeding

Wij zoeken maatschappelijk betrokken mensen die:

 • iets die willen “doen” om kinderarmoede aan te pakken;
 • vinden dat het taboe op armoede doorbroken mag worden;
 • mee willen helpen om de solidariteit te vergroten;
 • oprecht geïnteresseerd zijn in de mening en beleving van kinderen;
 • creativiteit bij kinderen kunnen stimuleren.

Geïnteresseerd of eerst meer informatie?

Stuur een mail aan Caroline Doelman, cdoelman@solidairfriesland.nl Werkzaam in het basisonderwijs en geïnteresseerd in (gastlessen rond) het spel? Informeer naar onze mogelijkheden.

Wordt maatje bij DOE.frl

doe.frl: Maatjesproject DOE.frl voor mensen met licht verstandelijke beperking
DOE staat voor Denk Om Elkaar. Er zijn voor een ander met aandacht, een gesprek en gezelligheid.
Wij zoeken mensen die een maatje willen zijn voor iemand met licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen.
Het is natuurlijk geweldig als het je lukt om met wat professionele hulp zelfstandig te wonen. Toch merken we dat ze vaak wat sociale schakels missen in hun leven.

Hoe mooi is het dan dat je als maatje af en toe kan afspreken. Om bv. even bij te kletsen, een kopje koffie te drinken of af en toe een wandeling te maken. Even aandacht voor elkaar en wat tijd met elkaar door te brengen.

Wat voor mensen zoeken wij als maatje?

 • Wij zoeken mensen die concreet iets willen betekenen in het leven van mensen die niet altijd gezien worden.
 • We zoeken vrijwilligers die voor langere tijd zich willen inzetten om iemand aandacht, tijd envriendschap te geven.
 • We zoeken mensen die geloven dat ieder mens erbij hoort, en dat je op gelijkwaardige manier met elkaar omgaat.
 • Je gelooft dat humor en gezelligheid belangrijk is.
 • Je kan goed luisteren en kan goede vragen stellen.
 • Je bent geen professional, maar iemand die als mens er wil zijn voor die ander.
 • Leeftijd maakt niets uit.
 • Je moet iets hebben met de doelgroep.

Aanvragen komen uit heel Friesland, dus we zoeken ook vrijwilligers uit heel Friesland. Je wordt niet zomaar los gelaten. We vinden het belangrijk dat je goed getraind wordt en gecoacht blijft door Solidair Friesland en LFB.
Aanmelden en informatie bij Robert Colijn, rcolijn@solidairfriesland.nl

Meer informatie: www.doe.frl

Budgetmaatje Fryslân

Sinds vele jaren is het project Budgetmaatjes actief, o.a. binnen de gemeente Súdwest Fryslân. Een enthousiaste groep vrijwilligers helpt mensen die hulp kunnen gebruiken op financieel gebied. Denk hierbij onder andere aan het inzicht geven in de inkomsten en uitgaven van mensen en ondersteuning geven bij het aanvragen van toeslagen en ontheffingen van belastingen. Ook als er schulden zijn proberen we deze te inventariseren en met de schuldeisers regelingen te treffen. Hierbij werken we ook veel samen met de gebiedsteams van de gemeente Súdwest Fryslân.
Zoals de meeste vrijwilligersorganisaties kunnen ook wij nieuwe vrijwilligers gebruiken. Lijkt het u leuk en heeft u wat tijd over om mensen financieel weer op de rit te helpen? Neem dan contact met mij op. Kunt u wat hulp gebruiken van een Budgetmaatje? Ook dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
Sandra Kwakman, coördinator Budgetmaatjes Súdwest Fryslân, 06 5180 9996,
skwakman@solidairfriesland.nl
Ook in Noord Fryslân is Budgetmaatje Fryslân actief.
Robert Colijn, coördinator Budgetmaatjes Noord Fryslân, 06-52547926,rcolijn@solidairfriesland.nl

Meer informatie: http://budgetmaatjefryslan.nl/