Facebook icon  twitter-icon
Menu

Wederkerigheid

Wat wel voor alle vrijwilligers en bestuurders (en uiteraard ook voor onze beroepskrachten) geldt, is dat we werken op basis van wederkerigheid. Diaconaal vrijwilligerswerk heeft vaak twee kanten: een persoon of groep heeft een hulpvraag en een andere persoon of organisatie zoekt een antwoord.

Onder wederkerigheid verstaan we: het samen zoeken naar een oplossing van een hulpvraag. Daardoor worden hulpvrager en helper beiden én vooral gezamenlijk dragers van de oplossing en wordt voorkomen dat de hulpvrager geheel afhankelijk wordt van de helper. We willen niet "voor, over en zonder" de mensen werken, die een hulpvraag hebben. De praktijk is vaak wel dat er gestart wordt vanuit een zekere ongelijkheid. Vaak is het zo dat de één vraagt en de ander geeft.

We zijn ons ervan bewust dat het niet altijd eenvoudig is om zo te werk te gaan. Het vraagt meer tijd en aandacht. Helpers zijn vaak geneigd om even snel iets op te lossen. Hoe goed bedoeld dat ook kan zijn, we zijn er alert op dat we samen zoeken naar een wederkerige aanpak van de vraag. Zo vullen wij de term ''wederkerigheid' in. De titel van onze beleidsvisie zegt het al: Mensen voor Mensen.