Facebook icon  twitter-icon
Menu

Twee soorten vrijwilligers

De vrijwilligers waarmee Solidair Friesland werkt zijn globaal in te delen in twee categorieën: doeners en denkers. En ook zij zijn allebei nodig. De eerste groep, die van de doeners, kom je bij voorbeeld tegen als bezoekvrijwilliger, als maatje, als organisator van activiteiten als de Scheepsmaatjesdagen, als vrijwilliger bij maaltijdprojecten, vredeswerker of campagnewerker voor de Vastenactie.

De tweede groep, die van denkers, zijn actief in besturen, adviesraden, commissies en werkgroepen. Hen kom je tegen in de besturen van Parochiële Caritas Instellingen (PCI´s), parochiebesturen, WMO-adviesraden etc. Het is hun taak om de signalen van de vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten door te geven en te vertalen naar diaconaal-sociaal beleid.
Voor beide categorieën geldt: ze richten zich op kwetsbare groepen of op het – samen met anderen – opbouwen van een sociale en rechtvaardige samenleving. En zoals gezegd: ze kunnen niet zonder elkaar. In de praktijk zien we trouwens vaak dat deze scheiding niet zo zwart-wit te maken is. Veel vrijwilligers combineren doen en denken of groeien vanuit het doen in bestuursfuncties.