Facebook icon  twitter-icon
Menu

Randvoorwaarden?

De vraag naar vrijwilligers op het sociaal-diaconale terrein is groot. Zowel in omvang als met betrekking tot de aard van het vrijwilligerswerk wordt meer gevraagd van de vrijwilligers, waarmee wij in contact staan. Het vrijwilligerswerk wordt steeds complexer. Dat vraagt om een aantal basale condities, waaronder vrijwilligers hun werk moeten kunnen doen.

Volgens ons zijn voor vrijwilligers van belang:

Het vrijwilligerswerk is een aanvulling op betaald werk en kan nooit de plaats innemen van een professional. Diaconaal vrijwilligerswerk is een vorm van 'care' en niet van 'cure'. Presentie en dienstbaarheid in plaats van hulpverlening. De grenzen hiervan dienen voortdurend bewaakt te worden en zijn momenteel voortdurend onderwerp van discussie. Zeker omdat overheid en instellingen voortdurend moeten bezuinigen en de burger bij voorbeeld voor zorg in eerste instantie een beroep moet doen op de omgeving, waarbij met name ook naar de kerken wordt gekeken. Soms lijkt er die vraag een 'open einde' te hebben. Daarom denken we dat we zowel de vrijwilligers als de 'doelgroepen' bescherming moeten bieden. De vrijwilligers omdat ze anders snel kunnen opbranden. En de doelgroepen omdat ze altijd recht moeten kunnen houden op professionele zorg, wanneer deze noodzakelijk is. Zonder vrijwilligers moeten mensen niet in de kou hoeven te komen staan.

Een ander belangrijk facet van het vrijwilligerswerk is dat het goed wordt gewaardeerd en ondersteund. Door goede aandacht, door de gelegenheid te bieden om terug te kunnen vallen op een steunpunt voor advies, scholing en begeleiding en door vergoeding van gemaakte kosten en andere faciliteiten, zoals verzekeringen.