Facebook icon  twitter-icon
Menu

Meedenken en meedoen

Vrijwilligers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het invullen van hun taken. Ze zijn geen uitvoerders van het beleid van Solidair Friesland. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden en hebben ook ‘recht’ op verantwoordelijke taken. Solidair Friesland ondersteunt, adviseert, helpt vrijwilligers op weg en loopt soms een eindje mee. Soms is Solidair Friesland het steuntje in de rug voor vrijwilligers, zoals zij dat op hun beurt weer kunnen zijn voor de mensen met wie zij werken.

Daarnaast hebben recht op inspraak. Bij Solidair Friesland gebeurt dat langs twee wegen: informeel en formeel. De projecten van Solidair Friesland worden samen met vrijwilligers en betrokkenen uit de doelgroep ontwikkeld. Dat is een ‘informele’ vorm van inspraak, samen werken aan beleid. Tevens zijn de regio’s en werkvelden en projecten formeel vertegenwoordigd in de beleidsgroep van Solidair Friesland.