Facebook icon  twitter-icon
Menu

Katholiek sociaal denken én doen

De visie op wederkerig vrijwilligerswerk sluit goed aan bij het katholiek sociaal denken. Het katholiek sociaal denken is richtlijn voor het beleid van Solidair Friesland. Dit houdt in dat Solidair Friesland zich laat inspireren door de katholieke sociale leer en door mensen die zich vanuit hun katholieke inspiratie inzetten voor de samenleving. Het katholiek sociale denken is een inspiratiebron van waaruit we ons beleid ontwikkelen. Dit houdt niet in dat alle vrijwilligers katholiek zijn. We vragen wel van hen om deze uitgangspunten te respecteren. Wat ons daarbij vaak opvalt is dat de manier waarop wij deze visie toepassen in onze projecten veel mensen aanspreekt; ook mensen die van huis uit niet katholiek of gelovig zijn. Zij herkennen de leer in onze doelen en daden.

De katholieke sociale leer heeft als belangrijkste kenmerken:
  1. Menselijke waardigheid. Mensen hebben elkaar nodig om mens te kunnen zijn. Dat is een gegeven van mens-zijn en van de samenleving. Zo raken mensen in samenhorigheid verbonden met elkaar. Menselijke waardigheid betekent ook: gelijkwaardigheid.
  2. Solidariteit: leven en handelen in verbondenheid van mensen met elkaar. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, en de achterblijvers bepalen het tempo. Een permanente oefening in delen en geduld. En 'een solidaire en duurzame samenleving vraagt om een inzet van allen', aldus mgr. De Korte in zijn brief "Hebben wij iets met elkaar?"
  3. Subsidiariteit: het vertrouwen in de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen, en waar mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug kunnen krijgen.
  4. Bonum commune: Mienskip. Samen met anderen werken aan een samenleving, waarin ieder levend wezen tot recht kan komen.