Vredesweek

Vlaggen voor vrede

Op de internationale dag van de vrede wapperden de vredesvlaggen weer op diverse kerktorens. Het worden er elk jaar meer. Zo ook op de Oldehove, ook al was dat per abuis een dag te laat. Volgend jaar weer gewoon op de 21e. En doet u, uw kerk of organisaties dan ook mee? Een bijzondere reactie bleek afkomstig van het COC, hoorden wij van de medewerkers van de Oldehove. De vlag zou op z’n kop hangen. Mooi dat de vlag opvalt, maar de volgorde is wel de enige juiste van de vredesvlag. Hierbij nog een keer de verklarende tekst bij de vlag. Later heeft de homobeweging zich ook verbonden met de regenboog. Zo is de vlag – ongeacht hoe deze er bij hangt – een prachtig symbool voor vrede en diversiteit.

Vredesweeklezing 2022

De vredesweeklezing werd dit jaar gehouden door Annette Nobuntu Mul. Zij sprak over de betekenis van het leven vanuit de Ubuntu-gedachte. In het kort komt het hier op neer: ‘ik besta dankzij jou’. Zo’n kijk op je eigen menselijke bestaan helpt om medemenselijkheid te ervaren en door te geven. De lezing is terug te kijken op de site van Kleurrijk Fryslân: www.kleurrijkfryslan.nl

Vredeswake

Ook in de vredesweek werd er weer gewaakt voor de vrede. Met nieuwe vlaggen en met trouwe en nieuwe gezichten. Wees welkom op de volgende, de laatste donderdag van de maand om 17 uur.