Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vredesweek en vlaggen voor vrede – de vredesvlag op elke Friese toren!

Doe je mee met vlaggen voor vrede op 21 september?
De Vredesvlag in Fryslân

Een van de doorlopende acties van het Fries Vredesplatform is sinds 2005 de campagne “Een Vredesvlag op alle Friese torens”. Waar komt deze actie vandaan?
De geschiedenis van de wereld wordt vaak gemarkeerd door oorlogsjaren. Er was een 100-jarige, een 80-jarige en een 30-jarige oorlog. Nooit wordt er eens iets in vredesjaartallen uitgedrukt. De Vrede van Munster was het einde van een oorlog. Nooit is zo’n datum het begin van een vredesperiode, waarop de mensheid of volkeren besluiten zich blijvend aan de bedoelde vrede te houden. De vrede van Versailles van 1919 had de kiem in zich van een 2e wereldoorlog. En lag de kiem voor de 1e wereldoorlog al niet in de Frans-Duitse oorlog van 1870? En hoe is het nu? Oorlog is er altijd en wereldwijd. Sommige conflicten lijken onoplosbaar. En te vaak wordt achteraf vastgesteld dat er meer onschuldige weerloze vrouwen, kinderen en andere burgers zijn omgekomen dan dat er soldaten zijn gesneuveld.

21 september: internationale dag van de vrede Het is goed om internationaal een dag van vrede te hebben, waarop mensen er op worden aangesproken om actief en positief de vrede te propageren. De 21e september is door de VN uitgeroepen als internationale dag van de vrede. De week eromheen is al vele jaren de Vredesweek. Om dat te beleven helpt een krachtig symbool, dat vredesgroepen tegenwoordig vaak gebruiken: de PACE- of PEACE-vredesvlag. Wie naar de maandelijkse vredeswake van het Fries Vredesplatform komt, zal de regenboogkleurige vlag wel kennen, met daarop in grote witte letters PACE, Italiaans voor vrede. De Friese campagne van het Fries Vredesplatform is geïnspireerd door de campagne in Italië, waar hij voor het eerst verscheen in een vredestocht in 1961.
Voor de eigenlijke oorsprong moeten we echter nog verder terug in de tijd. De Amerikaanse dominee James William van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een regenboogvlag die de internationale wereldvrede moest symboliseren. Een zelf gemaakte zijden blauwe vlag toonde regenboogkleurige strepen, sterren en de planeet aarde. Iedere kleur heeft betekenis: rood=leven, oranje=geneeskracht, geel=licht, groen=natuur, turkoois=magie, blauw=sereniteit, violet=karakter. Kirk bood deze wereldvredesvlag in de Verenigde Staten en West-Europa aan vele vorsten, presidenten en politici aan. In 1913 hij bij de opening van het Vredespaleis in Den Haag aan Andrew Carnegie. Later, in 1929 maakte James van Kirk opnieuw een tour door Europa met zijn wereldvredesvlag. Deze vlaggen zijn in een aantal musea bewaard gebleven. In Italië werd een vredesvlag met regenboogkleuren voor het eerst gebruikt in een vredesoptocht in 1961. Het ontwerp was geïnspireerd door vergelijkbare veelkleurige vlaggen die gebruikt werden bij demonstraties tegen atoomwapens. De vlag bestaat uit de zeven banen in de kleuren violet, blauw, turkoois, groen, geel, oranje en rood, met in het midden in witte letters PACE=VREDE. Het Fries Vredesplatform heeft aanvankelijk ook gewerkt met door vredesactiviste en leken-franciscaan An Tolboom zelfgemaakte vlaggen. Dat bleek aan te slaan. In 2007 wapperde de PEACE-vlag voor het eerst op de Oldehove in Leeuwarden. Op de foto hijsen toenmalig voorzitter van de Raad van Kerken van Fryslân Toos Reichman en GroenLinks raadslid Gerben Hoogterp voor het eerst in Nederland de PEACE-vlag op een gemeentelijke toren: de Oldehove. Sindsdien vlagt de gemeente Leeuwarden jaarlijks op 21 september voor vrede.

> Download de flyer 21 september de vredesvlag

Het vervolg: de vlag wordt populair in Italië. En Fryslân doet mee!

De vlag werd pas echt populair door de campagne “Pace da tutti i balconi” (Vrede aan elk balkon), gestart naar aanleiding van de oorlog in Irak. De vlag wordt internationaal gezien als symbool van de vredesbeweging. Sinds 2005 wordt de PACE-vlag ook in Fryslân gepromoot. Het Fries Vredesplatform roept de kerken en gemeenten op om de PACE- of VREDE-vlag te laten wapperen. De Grote Kerk, de Bonifatiuskerk, de Dominicuskerk, de Waalse Kerk, de Doopsgezinde kerk, de Turkse moskee, het Titus Brandsma Huis, enkele scholen, instellingen en particulieren doen jaarlijks mee. En zoals gezegd: De Oldehove in Leeuwarden steekt – als eerste gemeente van Nederland – al sinds 2007 de VREDE-vlag uit op 21 september!

Ook jij kunt meedoen! Naast 21 september zijn 1 januari (RK Wereldvrededag), 5 mei (Bevrijdingsdag), 10 mei (Herdenking uitbreken W.O.II), 6 augustus (Herdenking Hiroshima), 11 oktober (coming out day) en 10 december (dag van de mensrechten) dagen om voor de vrede te vlaggen. De vlag is in twee formaten 1 x 1,5 m. á € 16,00 en 2 x 3 m. a’€ 55,00 te bestellen bij via Kerk en Vrede. (klik door naar de webwinkel)
Doe mee, maak een foto en stuur deze met vermelding van woonplaats en eventueel kerk of organisatie naar info@solidairfriesland.nl of Bonifatiusplein 21a Leeuwarden.

U kunt ons ook financieel steunen via NL44 RABO 0122 6908 77 t.n.v. Solidair Friesland te Leeuwarden o.v.v. Fries Vredesplatform.

Arcadia en Bosk