Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vredeswake in coronatijd

Vredeswake in corona tijd

Op 26 november was de maandelijkse vredeswake van het Fries Vredesplatform bij het Friese paard op de Nieuwestad in Leeuwarden. Arthur Lambrechtse had de volgende inleiding gemaakt.
‘Lieve mensen van de vrede, dat we hier met een klein groepje staan, lijkt geen betekenis te hebben. Zeker volgens de maatstaven van onze cultuur, waarbij het lijkt alsof alleen cijfers en resultaten tellen. Alleen al om het tegendeel te tonen is het goed hier met elkaar voor iets anders te staan, een vrede die niet in cijfers of resultaten is uit te drukken. Maar in een houding en gedrag van dienstbaarheid en solidaire verbondenheid.
Het is goed om stil te worden, een klein licht aan te steken en de vredesvlag omhoog te houden.
Alleen zo kunnen wij de harde werkelijkheid onder ogen zien. Want hoe is het met de mensenwereld gesteld? Niet zo best, zo te zien. Gelukkig ligt het wereldgebeuren niet vast, ’t blijft niet gelijk, ’t wisselt voortdurend, vaak onverwachts.
Neem de president van Ethiopië, vorig jaar terecht de Nobelprijs voor de vrede, nu in oorlog gewikkeld met een opstandige provincie. Neem het mensonwaardige gedrag van president Trump. Hij dacht onoverwinnelijk te zijn, maar hij verloor. Neem het feit dat Trump een 2e greep naar de macht wilde forceren door een aanval op een Iraanse kerncentrale uit te voeren en zo een atoomoorlog riskeerde. Op het nippertje werd dat tegengehouden door de generaals.
En ja, het kwaad komt zichzelf tegen en gaat aan zichzelf ten gronde en kan zelfs ten goede keren. Wonderlijk. Ja, het goede kan op den duur ten ondergaan aan corruptie en machtswellust.
Daarom is het zo belangrijk dat mensen stil staan en stil worden, zoals hier en elders.
Daarom is het zo belangrijk dat mensen uit verbondenheid met elkaar licht maken, zoals hier en elders.
Daarom is het zo belangrijk dat mensen met elkaar het vredesteken, de vredesvlag, hoog houden, zoals hier en elders. Want vrede is geen blijvende zaak, maar dient steeds opnieuw bevochten te worden en vereist steeds opnieuw zelfkritiek.

Laten we daarom 1 minuut daarbij stil staan.