Vluchtelingendag

Leeuwarden kreeg er sinds 2016 zo’n 350 Eritreeërs bij.
Foto Niels Westra
Tekst bron: Leeuwarder Courant 21 juni 2019

Zet jonge vluchteling en student samen in één huis

LEEUWARDEN Zet jonge vluchtelingen en studenten samen in een huis, geef studerende statushouders een kleine aanvullende uitkering op hun beurs en maak het voor werkgevers makkelijker om hen aan te nemen.
‘We moeten mensen ook leren loslaten’

Ines Jonker

Dit zijn enkele punten in het manifest dat acht organisaties gistermiddag hebben aangeboden aan wethouder Herwil van Gelder van Leeuwarden.

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Achmeatoren die was georganiseerd vanwege Wereldvluchtelingendag. Het onderwerp dat hier centraal stond, was de integratie van vluchtelingen, die vaak te traag gaat. Veel vluchtelingen vinden moeilijk werk en er is veel eenzaamheid, onder andere bij jonge Eritreeërs in Leeuwarden.

De organisaties (Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân, Asito, VluchtelingenWerk Leeuwarden, het Fries Vredesplatform, Amnesty Leeuwarden en de roc’s Friese Poort en het Friesland College) vinden dat dit anders moet en stelden daarom een manifest op met acht concrete maatregelen ‘die direct een verschil moeten maken voor nieuwe Friezen in onze gemeente’.

Rode draad in het manifest is dat begeleiding van statushouders intensiever moet. ‘Zorg voor een goed netwerk van vrijwilligers, breid de professionele begeleiding uit, ook voor nieuwkomers in dorpen, en zorg voor een betere ondersteuning van jonge moeders onder hen.’

Een andere maatregel die de integratie kan versnellen, klinkt vrij simpel: zorg voor woonvormen waarin jonge vluchtelingen samenwonen met studenten, reserveer bijvoorbeeld een aantal appartementen in het verbouwde Aegon-gebouw.

,,Dit sluit heel erg aan bij wat we al in gang hebben gezet’’, reageerde de wethouder. Zo begint per 1 juli een speciaal gemeentelijk team dat met alle statushouders een persoonlijk integratieplan gaat maken.

Friese Poort kondigde aan in het nieuwe schooljaar te beginnen met het Startcollege, dat de statushouders ondersteunt van inburgering naar (taal)stages, naar een mbo-opleiding tot werk. ,,We willen anderstaligen, maar ook laaggeletterde Nederlandstaligen, helpen om financieel en sociaal een zelfstandig bestaan op te bouwen. Met een maatjesproject koppelen we een allochtone aan een Nederlandstalige student. Die moet ze helpen zo snel mogelijk ervaring te laten opdoen in de praktijk, bijvoorbeeld door stages’’, zei bestuurslid Alice Muller.

Ook Solidair Friesland werkt met maatjes. ,,We merken dat het heel belangrijk is dat jongeren met iemand optrekken’’, vertelde Caroline Doelman. Wel is het soms lastig om mensen te vinden die de nieuwkomers willen begeleiden. ,,Dat heeft onder andere te maken met onbekendheid en vooroordelen.’’

Mamadou Congo, die coach is bij Vluchtelingenwerk, waarschuwde evenwel voor te veel buddy’s. ,,Ik ken vluchtelingen die zeven begeleiders hebben en bij wijze van spreken niks meer zelf hoeven te doen. Dat is niet gezond, we moeten mensen ook leren loslaten.’’

De Syrische Khalil Ali, die inmiddels een baan heeft bij voertuigbouwer Visser, had nog een tip voor mede-vluchtelingen. ,,Pas je aan. Jullie praten altijd Arabisch of Tigrinya, maar probeer eens Nederlands te praten onderling.’’

>> Manifestatie Wereldvluchtelingendag