Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Verdieping in de presentie

Solidair Friesland

Dit is de titel van de tweede presentie opleiding die ik, Robert Colijn, mag volgen. Na de module ‘Introductie in de presentie’ ben ik blij dat ik deze vervolg module ook kan volgen. Dit is natuurlijk niet zomaar. Wij zeggen als Solidair Friesland dat wij werken vanuit de presentiebenadering. En dat willen we graag versterken. Wat houdt dat dan in?

Presentiebenadering is een manier van werken én van zijn. Op deze manier komen mensen dicht bij elkaar. Dit is ook wat wij graag willen: dicht bij mensen zijn. Of zoals we dat bij Solidair Friesland zeggen: mensen voor mensen.

Een van de kernwoorden vanuit de presentie benadering is het woord ‘aansluiten’. Je wilt als professional, als vrijwilliger of gewoon als mens aansluiten bij de ander. Dat betekent in deze tweede module dat we leren om meer leeg te worden van onszelf en we leren om te gaan met wat zo mooi ‘perspectiefwisseling’ heet. Leren luisteren en leren kijken om te zien wat er voor de ander toe doet. Dat is heel vaak niet makkelijk, maar wel goed om te doen.

Presentie is niet alleen ‘er zijn’ voor een ander, maar het is juist aansluiten bij de wereld van de ander. Zonder oordeel, meningen en vaak goedbedoelde adviezen. De kunst is om vanuit die aansluiting te ontdekken wat er voor ander ertoe doet. En die ander is bij ons een brede groep. Dat is de mens die gevlucht is uit zijn thuisland. Dat is de mens die eenzaam is. Dat is de mens die niet rondkomt met zijn inkomen. Dat is de mens die onze taal probeert te leren. Dat is de mens die in onze maatschappij moeite heeft om eenvoudig weg te zijn.

Er zijn voor die ander vanuit de houding van de presentie is niet een trucje, maar een houding van je hart. Dat vraagt inzicht in wat presentie is en eenvoudigweg oefenen. Ik wil als presentiewerker van Solidair Friesland de komende jaren ons team een verdiepingsslag laten maken in het werken met de presentiebenadering. Daar wil ik zeker ook onze vrijwilligers in meenemen. Zo wil ik stimuleren dat we in al ons werk werken vanuit de presentiehouding. Dit is ons unieke punt als organisatie en hierin willen wij als Solidair Friesland steeds beter worden. Het gaat immers in alles wat we doen om mensen.

Voor meer info: www.presentie.nl