Trainingen

Vanuit Solidair Friesland kunnen we verschillende trainingen verzorgen. Ons aanbod zal komende tijd nog groeien. We werken het liefst vanuit de concrete vraag vanuit ons werkgebied om daar onze kennis en kunde aan te koppelen. Dus vraag gericht naar trainingen op maat. 

  • Armoede signaleren en bespreekbaar maken.
  • Presentie-training (basis en verdieping)
  • Intercultureel contact en samenwerken
  • Diaconaat lokaal handen en voeten geven
  • Training voor financiële vrijwilligers
  • Hoe start ik ‘De Woonkamer’ in mijn omgeving? (met onder andere de do’s and dont’s)

Er zijn ook sprekers van Solidair Friesland die je kunt uitnodigen. Robert Colijn (presentiewerker), Geeske de Vries (Projectleider noodopvang Oekraine) en Roger Dragstra (directeur) zijn beschikbaar. 

Voor trainingen en sprekers vragen we een (kleine) vergoeding. Dit stelt ons in staat om dit deel van ons werk verder te ontwikkelen. Maar de kosten mogen geen drempel zijn om geen goede training te kunnen krijgen.

DONEREN

Vul de gegevens in om te doneren. Dan nemen wij contact met je op. Of maak gebruik van het rekeningnummer:
NL44 RABO 0122 6908 77  t.n.v. Solidair Friesland te Leeuwarden  (eventueel met vermelding van een speciaal project)