Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

The Action: van passie naar actie

WAT is the action?

The Action is een activiteit voor jongeren in de aanloop naar Pasen onder het motto: van Passie naar Actie. The Action laat jongeren zien dat het aloude verhaal van lijden, sterven en de wederopstanding van Jezus ook in onze tijd zeggingskracht heeft. Ook in onze tijd zijn er kwetsbare en lijdende mensen, die weer perspectief op hoop, opstanding en bevrijding krijgen door de vele vrijwilligers en professionals die in actie komen en hen een steuntje in de rug willen geven. The Action wil jongeren bewust maken dat ook zij wat voor hun medemens kunnen betekenen en zelf in actie kunnen komen.

WAt gebeurt er?

Deelnemers aan The Action gaan eerst naar een kerk om daar te horen hoe zij toeleven naar Pasen en hoe zij in actie komen voor de kwetsbare medemens dichtbij of ver weg. Vervolgens gaan zij naar een organisatie, instelling of werkgroep waar zij actief kennismaken met plekken in de stad waar leed en lijden in onze samenleving zichtbaar zijn, en met mensen die proberen een antwoord te geven op het lijden en de vraag om hulp. Anders gezegd: van passie naar actie. Jongeren ontdekken dat door het lijden heen hoop bestaat en dat ook zij daarin een taak kunnen hebben.

MET WIE EN VOOR WIE

The Action is in Leeuwarden een gezamenlijk project van Solidair Friesland en de Sint-Vitusparochie en is inmiddels drie keer georganiseerd voor scholieren en studenten van verschillende scholen in Leeuwarden. In 2019 deed voor het eerst een groep cursisten van de inburgering mee. Er is ook een avondprogramma voor studenten van de beide christelijke studentenverenigingen en kerkelijke jongeren(groepen).

In Sneek is The Action in 2019 voor het eerst georganiseerd voor studenten van ROC Friese Poort. Hier is The Action en een gezamenlijk project van Solidair Friesland Stichting Present Súdwest-Fryslân en ROC Friese Poort.

Bij beide edities van The Action is medewerking van de diverse kerken en sociale, maatschappelijke of diaconale organisaties, instellingen of werkgroepen die de jongeren ontvangen van groot belang.

DOELSTELLING:

Ca. 250 scholieren actief betrekken bij diaconaal-sociale projecten en laten ervaren dat er een antwoord mogelijk is op lijden en laten ervaren dat zij zélf ook (een deel van) het antwoord zijn. Het is ontstaan naar aanleiding van de Passion in Leeuwarden en is ontstaan als samenwerkingsproject van de Vitusparochie en Solidair Friesland met scholen en maatschappelijke organisaties in Leeuwarden. Het project werkt als een sneeuwbal en wordt ook elders opgepakt. In 2019 b.v. in Sneek.

HOE KAN IK MEEDOEN?

Het concept van The Action is vrij eenvoudig over te nemen in andere plaatsen.  Geïnteresseerd in het organiseren van een eigen editie van The Action of om jongeren in actie te laten komen? Neem dan contact op met: Caroline Doelman: cdoelman@solidairfriesland.nl of bel naar 058-2130046.

The Action, Foto: Leeuwarder Courant
Foto: Leeuwarder Courant