Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

The Action: dubbel succes!

The Action

The Action, Foto: Leeuwarder Courant
Foto: Leeuwarder Courant

Op donderdag 4 en vrijdag 5 april deden ruim driehonderd leerlingen van Comenius Mariënburg, Beyers Naudé en ROC Friese Poort en dertig cursisten van de inburgering mee aan de actie. In Sneek was The Action op dinsdag 16 april en deden ongeveer vijfentachtig leerlingen van ROC Friese Poort mee. Beide keren was The Action succesvol.

Dit voorjaar was The Action voor de derde keer in Leeuwarden en voor de eerste keer in Sneek. Sinds het jaar dat de Passion in Leeuwarden plaatsvond vindt deze activiteit jaarlijks in de veertigdagentijd plaats om met jongeren stil te staan bij ongelijkheid, uitsluiting en leed in de samenleving. En ook om hen mee te nemen naar organisaties die zich inzetten daartegen verzetten en mensen in die situaties helpen.

De jongeren bezoeken eerst een van de kerken, waar verteld wordt over Pasen en het diaconale werk dat kerken verrichten. Veel jongeren weten nauwelijks iets van het geloof, maar vinden het wel mooi om daar iets over te horen. Zeker in relatie tot wat kerken doen voor de samenleving. Aansluitend gaan de jongeren in groepjes van vijf tot tien personen op bezoek bij een diaconale, sociale of maatschappelijke organisatie. Daar maken zij kennis met plekken in de stad waar leed en lijden zichtbaar zijn. In Leeuwarden maakte vooral het bezoek aan de gevangenis diepe indruk. En ook de gesprekken met ouderen, met bewoners en medewerkers van Fier, met een jonge vrouw met een geleidehond en een wandeling door de wijk gericht op signalen van armoede. Ook het bezoek aan de Turkse moskee, waar verteld werd hoe de islam omgaat met de lijdende mens, werd als leerzaam en bijzonder ervaren.

In Sneek werd onder andere de Loodsboot bezocht en konden de scholieren via de stichting Present de handen uit de mouwen steken en een tuintje opknappen of een lunch verzorgen.

The Action laat jongeren ervaren wat ‘geloven op maandag’ betekent. De jongeren ervaren The Action als een waardevolle activiteit. Zij geven aan dat deze dag hen aan het denken zet over hun eigen rol in de samenleving en over wat zij zelf zouden kunnen doen voor hun medemens.

The Action knipsel Friesch Dagblad
Knipsel Het Friesch Dagblad