Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Succesvolle start New@Home

New@Home

Bij In het najaar startte een nieuw traject van New@Home n Leeuwarden met voorlichtingen op ROC Friese Poort, de praktijkwerkmarkt van NHL Stenden én de beide locaties van de Internationale Schakelklas (ISK). Op de ISK gaven veel jongeren aan dat zij een maatje wilden. Alleen waren er niet genoeg maatjes om daaraan te voldoen. In overleg met de mentoren zijn de jongeren uitgekozen die het meest gebaat zouden zijn bij een maatje. Dat was een hele klus. Daarnaast zijn er vier groepjes van zes à zeven jongeren gevormd. Onder leiding van twee studenten pedagogiek gaan zij wekelijks op pad. De jongeren vinden het tot nu toe erg geslaagd om in groepjes op pad te gaan. Soms leiden eenvoudige dingen tot leuke ervaringen. Samen een oliebol eten leverde een gesprek op over gewoonten en gebruiken rond oud en nieuw. Zelfstandig met de bus naar een plek waar de maatjes zaten te wachten gaf de jongeren veel zelfvertrouwen en zelfs bowlen zorgde ervoor dat de jongeren kennis met elkaar maakten en meer een groep gingen vormen.

In totaal doen er nu 52 jonge nieuwkomers mee met New@Home en zijn er 19 gemotiveerde maatjes. Al met al een indrukwekkend aantal!

Taalmaatjes
Er melden zich ook steeds vrijwilligers aan om taalmaatje te worden van een cursist bij de inburgering. Daarnaast komen er steeds meer vragen van nieuwkomers die op de entreeopleiding of een mbo-niveau 2 opleiding zijn gestart. De taal en hoe het werkt op een ROC kan soms een struikelblok zijn, maar ook eenzaamheid speelt een rol. Komend jaar wordt onderzocht of Solidair Friesland ook voor deze nieuwkomers van betekenis kan zijn.

Meedoen?
Ook in het nieuwe jaar zijn er weer maatjes nodig voor leerlingen van de ISK en de inburgering. Daarnaast liggen er ook kansen en mogelijkheden om het New@Home traject in Sneek uit te voeren. Geïnteresseerd? Neem contact op met Caroline Doelman (cdoelman@solidairfriesland.nl).