Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stadstuin Withlof

Stadstuin Withlof

Stadstuin Withlof is een groene plek in Leeuwarden waar een groep mensen zich bezighoudt met het verbouwen van duurzame groenten en bloemen. Samen gaan we op zoek hoe we onszelf van voedsel kunnen voorzien in een stedelijke omgeving. Door vanuit een gedeelde interesse aan de tuin te werken, willen we bewoners uit de wijk, Nederlanders en nieuwkomers bij elkaar brengen.

Naast vaste dagen waarop er in de tuin wordt gewerkt, organiseren we ook workshops, gezamenlijke diners en wijkfeesten. Withlof werkt samen met Solidair Friesland aan een project waar nieuwkomers van omliggende noodopvangen worden uitgenodigd. Ook bewoners van de noodopvanglocaties van COA Leeuwarden mogen komen om mee te doen. De stadstuin brengt nieuwkomers in contact met buurtbewoners en ondersteunt om de cultuur beter te leren kennen en te werken aan hun taalbeheersing.

Het mooie van de eerste jaren van Withlof was dat niet alleen alles in de tuin groeide, maar ook de gemeenschap daaromheen. Vorige zomer hebben voor het eerst vluchtelingen uit Oekraïne aangesloten voor een pilotproject. In korte tijd werd duidelijk dat het horen bij een lokale gemeenschap een positieve invloed op hen had. Hierdoor werd de noodzaak van het project nog duidelijker. Daarbij krijgt de gemeenschap meer inzicht in het reilen en zeilen van het onderhouden van een moestuin. Waar ze zich verantwoordelijk voor voelen en kijken welke volgende stappen ondernomen moeten worden.