Solidair Friesland op Friese Kerkendag 2021

Met meer dan 300 bezoekers en 1000 livestream bezoekers is deze dag zeker geslaagd. Anita heeft ons met een mooie stand vertegenwoordigd. Vele gesprekken heeft ze mogen voeren. Namens Solidair Friesland mochten Jan Bosman en Robert Colijn een lezing/ workshop geven over Kerk en Maatschappij. De een in de ochtend de ander in de middag. Robert had als uitgangspunt de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dit verhaal begint met de vraag ‘wie IS mijn naaste’ maar eindigt heel verrassend, door de wending die Jezus in het verhaal legt in ‘Wie WORDT mijn naaste’. Mooie gesprekken hebben we mogen voeren. Onze diaconale frustraties kunnen delen. Zoals de vraag wat wij als kerken gaan doen voor al die mensen die door de hoge energiekosten dieper in financiële ellende komen. Mensen die door deze situatie anno nu onze naasten worden. De opmerking waarom we als kerk niet meer opstaan en opkomen voor de nieuwe vluchtelingen die ons land binnenkomen. Hoe we mensen kunnen helpen met de spullen die we over hebben. Maar het ging ook zeker hoe we niet de mens als met een probleem zien, maar de mens aanzien als mens. Iemand die ineens je naaste wordt. Onverwacht. Er zijn voor die ander. Present zijn en elkaar zien.