Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Solidair Friesland 65 jaar

Solidair Friesland 65 jaar, 1954-2019

Op 29 juni 1954 is Solidair Friesland opgericht, als samenwerkingsverband van katholieke caritas-instellingen en katholieke maatschappelijke organisaties in Fryslân. Het is ongeveer het einde van de periode van verzuiling. En het begin van een tijd waarin veel kerkelijk werk – qua financiering – wordt overgenomen door de overheid. De instellingen worden veralgemeniseerd. Gelukkig zijn en nog enkele instellingen die tot op de dag van vandaag alert blijven op nieuwe vragen en ontwikkelingen in de samenleving. Organisaties die hun achterbannen informeren en scholen om antwoord te kunnen blijven geven op wat de samenleving aan inzet nodig heeft. Want die vraag is er zeker. Kerken en levensbeschouwelijke organisaties worden steeds meer gevraagd om te helpen bij de aanpak van armoede, uitsluiting en eenzaamheid, en bij het meedenken en meewerken aan sociale cohesie. Solidair Friesland ondersteunt hen daarbij.

De kerken ‘leveren’ nog altijd miljoenen aan uren vrijwilligerswerk en aan financiële steun. Het werk ziet er wel anders uit. Caritas en diaconie werd 65 jaar geleden vooral vormgegeven door individuele armenzorg. Dat was toen de grootse nood. Vandaag de dag gaat het in dit werk naast noodhulp ook om nabijheid (er zijn, presentie), om het voorkomen van uitsluiting en discriminatie (inclusie) en om het bevorderen van sociale samenhang (cohesie, verbinding). Solidair Friesland staat nog steeds paraat om te ondersteunen en innoveren wanneer er op deze punten vragen of signalen zijn. Er wordt ook veel meer samengewerkt dan toen. Met andere kerken, andere religies en levensbeschouwingen, en met vele maatschappelijke organisaties.

De zeven werken van barmhartigheid zijn voor Solidair Frieslands nog steeds de beste richtlijn. U kent ze misschien nog. De hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken etc.

We komen ze allemaal tegen in ons werk en in de werkvelden van de WMO. We hebben er zelf twee ‘nieuwe’ werken aan toegevoegd: het vredeswerk en de aandacht voor het milieu. We noemen ze ook anders: de werken van solidariteit. We proberen ook te werken aan structuren van barmhartigheid. Aan verbetering van de omstandigheden en aan de aanpak van oorzaken van de problemen die wij signaleren.

Solidair Friesland is actief in de volgende projecten en organisaties:

 • Kinderen en Armoede, met scholen armoede bespreekbaar maken en uitsluiting tegengaan.
 • Scheepsmaatjes voor ‘inclusie’ van mensen met een verstandelijke beperking.
 • New@Home, maatjes voor jonge migranten en statushouders.
 • Buiten-RIC en Exodus-Support, nazorg en maatjes voor ex-gedetineerden.
 • Budgetmaatjes voor mensen met financiële problemen.
 • Geloof, Duurzaamheid en Toekomst, hoe geven we de aarde door aan volgende generaties?
 • Woonkamer- en huiskamerprojecten met mensen in armoede (A3-project).
 • Kleurrijk Fryslân, samenleven met andere religies en culturen door Samen Vieren, Kleurrijke Wandelingen, ‘Bruggen Bouwen’ en de Dag van de Dialoog.
 • Friese Vredesplatform, Vredesweek, Walk of Peace en Vredeswakes.
 • Boer, Burger, Maatschappij: gesprek van producent tot consument over hoe burgers en boeren elkaar kunnen helpen ‘overleven’ in de overgang naar een duurzamer leven.
 • Jongerenprojecten, M25, Scholierenproject The Action.
 • De Arme Kant Fryslân met o.a. de Dag van de Armoede.
 • Flechtlingen Wolkom!, binnenkort hopen we te starten met een project Netwerkmaatjes.

Wij steunen Fryslân. En u kunt ons steunen via:
NL44 RABO 0122 6908 77
t.n.v. Solidair Friesland te Leeuwarden
Solidair Friesland is een ANBI-instelling.