Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sint Maartendag

Sint Maartendag

Diaconale samenwerking van M.A.-werk en bisdom

In 2008 is voor het eerst een Sint Maartendag gehouden, met als doel de bewustwording en actieve inzet van de katholieke geloofsgemeenschap in de noordelijke provincies een extra impuls te geven. De opzet van inleidingen, workshops en een afwisselend programma met ruimte voor onderlinge uitwisseling bleek in een behoefte te voorzien.

Waarom de tweejaarlijkse Sint Maartendag?

Katholieken en lokale PCI’s, parochiebesturen en (inter-) parochiële organisaties hebben belang bij geregelde momenten van reflectie en voeding t.b.v. hun beleidsbepaling. De tweejaarlijkse Sint Maartendag voorziet daarin. Door middel van analyses, workshops en onderlinge uitwisseling worden de deelnemers geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op het diaconaal domein en gemotiveerd voor ontwikkeling van beleid en activiteiten in hun eigen PCI, parochie of werkgroep.
De samenleving doet in toenemende mate een beroep op de kerk om actief bij te dragen aan het welzijn van mens en samenleving. Daarmee stelt zij de kerk voortdurend voor nieuwe uitdagingen en keuzes hoe daarin te handelen.
In 2011 hebben bisdom en KIMAN-partners middels een intentieverklaring vastgelegd dat de samenwerking van bisdom en M.A.-organisaties zo veel mogelijk zal worden benut voor de activiteiten op het gebied van diaconie en samenleving.
Het bisdom Groningen heeft in haar beleidsplan “Kwetsbaar en hoopvol” 2010-2020 aangegeven dat zij “een overtuigende Kerk wil zijn door veelbelovend diaconaal te zijn voor mensen in nood”. De PCI’s zullen een centrale rol vervullen bij het concreet invullen van deze beleidsintentie, maar het bisdom is voorstander van een beleid dat erop gericht is dat een parochie als geheel een diaconale geloofsgemeenschap is. D.w.z.: een gemeenschap waarin naast de diaconie ook de liturgie, de verkondiging en de gemeenschapsopbouw gericht zijn op een gezamenlijk inspanning de kerk een diaconale kerk te laten zijn. In al haar doen en laten handelt de kerk vanuit het besef in eerste instantie een diaconale kerk te zijn.
De M.A.-instellingen maken deel uit van de katholieke geloofsgemeenschap en helpen de katholieke geloofsgemeenschap haar beleidsintenties te verbinden met een handelingsperspectief. Het M.A.-werk helpt de beleidsintenties van het bisdom en het katholieke sociaal denken concreet te maken. Deels door de realisatie van sociale projecten en deels door de ondersteuning van PCI’s en anderen bij de aanpak van sociale noden en bij de bestrijding van sociaal onrecht, vanuit de katholieke levensbeschouwing. De inzet van de PCI’s, M.A.-instellingen en bisdom en andere katholieke partners ligt in dezelfde lijn.

Verslagen zijn te vinden op www.sintmaartendag.nl