Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Scheepsmaatjesproject

Scheepsmaatjes

Een project van de werkgroep Parochies en Mensen met een Verstandelijke Beperking

Project “Scheepsmaatjes Gevraagd”: ieder jaar een stapje verder

In 2001 is de werkgroep Parochies en Mensen met een Verstandelijke Handicap gestart met het project “Scheepsmaatjes Gevraagd”. Door middel van dit project wordt gestimuleerd dat de parochies en de mensen met een verstandelijke beperking elkaar beter leren kennen en tot steun zijn. Inmiddels is het project haar vijfde jaar in gegaan, en zijn de activiteiten als een olievlek in heel Fryslân doorgedrongen. Bijna alle Friese parochies hebben de mensen met een verstandelijke beperking uit hun midden beter leren kennen, en omgekeerd. En dat was nu precies de bedoeling.
Dit jaar zijn er drie scheepsmaatjes-activiteiten. In april, mei en juni waren er scheepsmaatjesdagen in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek.
De dagen worden georganiseerd door regionale werkgroepen. Door middel van dit project wordt gestimuleerd dat de parochies en de mensen met een verstandelijke beperking elkaar beter leren kennen en tot steun zijn. Het Scheepsmaatjesproject is een initiatief van de werkgroep Parochies en Mensen met een Verstandelijke Handicap en wordt uitgevoerd met steun van het Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk “Solidair Friesland”, 058-2130046 of www.solidairfriesland.nl.

De werkgroep Parochies en Mensen met een Verstandelijke Handicap Fryslân stelt zich ten doel:
  • De aandacht van de R.K. parochies in Fryslân en de Noordoostpolder voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, familie etc. te bevorderen.
  • Stimuleren en waar mogelijk ondersteunen van activiteiten in de R.K. kerken in Fryslân en de Noordoostpolder, die erop gericht zijn het bovenstaande mogelijk te maken.
De werkgroep probeert dit doel als volgt te realiseren:
  1. Stimuleren dat in alle parochies een parochieel contactadres is voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze contactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt voor de doelgroep, ouders en verwanten. Tevens zijn zij het contactadres voor de PMVH en hebben zij een rol bij de voorbereiding en uitvoering van het Scheepsmaatjesproject. De PMVH stelt zich ten doel dat alle parochies een vast en een vervangend contactpersoon voor deze doelgroep kennen.
  2. Aanspreekpunt zijn voor advies en ondersteuning van de parochiële contactpersonen, de maatjes en vrijwilligers van de Scheepsmaatjesgroepen, voor pastores, parochiebesturen, PCI-besturen etc.
  3. Organiseren van uitwisseling voor de contactpersonen, pastores en anderen, waarin zij hun ervaringen en vragen kunnen bespreken, materialen en methoden uitwisselen, ideeën en inspiratie kunnen opdoen, etc.
  4. Spreekbuis voor de mensen met een verstandelijke beperking en voor de contactpersonen. De werkgroep PMVH kan als spreekbuis fungeren, wanneer de signalen van de doelgroep, de contactpersonen en anderen t.b.v. kerkelijke of maatschappelijke beleidsbeïnvloeding.
  5. Het organiseren van toerusting en deskundigheidsbevordering van de contactpersonen, pastores en vrijwilligers die zich inzetten (of willen inzetten) voor integratie van mensen met een verstandelijke beperking in parochie en samenleving.
  6. Het realiseren van projecten om blijvende aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking in de katholieke gemeenschap te stimuleren. Een voorbeeld is het Scheepsmaatjesproject.