Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De Woonkamer

De Woonkamer

Een plek waar ouderen, mensen zonder werk, mensen met een beperking of kwetsbaarheid, mensen die (dreigen) te vereenzamen, er mogen zijn. Waar mensen zichzelf mogen zijn.
Een huiselijke plek waar je gewoon mag komen.
Een plek waar een kop koffie en iets lekkers aanwezig is.
Een plek waar echte aandacht voor elkaar is.
Een plek waar je je verhaal kwijt mag.
Een plek dicht bij huis waar je anderen kunt ontmoeten.
Een plek waar je niet alleen bent en waar we er voor elkaar zijn.
Een plek waar we met elkaar in gesprek zijn en soms een speciale activiteit krijgen aangeboden.
Een plek waar je je eigen talent en kwaliteiten mag showen.
Een plek waar we elke maand met elkaar lunchen.
Een plek waar vriendschappen ontstaan.
Een plek waar ze kunnen helpen (of verwijzen) met je hulpvraag.
Een plek waar we soms een uitje hebben.
Een plek die eenzaamheid tegengaat.
Een plek waar mensen naar je omzien en willen helpen.
Een plek waar echte relaties ontstaan, puur, kwetsbaar.
Een plek waar gelachen wordt.

Je komt hier niet omdat je een probleem of een hulpvraag hebt. Je komt omdat je onder mensen wilt zijn. Je komt omdat het gezellig is elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Je komt omdat alleen ook maar zo alleen is. Je komt omdat de koffie lekker is en we genieten van elkaars aanwezigheid.
En… als we een hulpvraag horen of ontdekken of herkennen dan willen we vanuit die relatie er zijn voor de ander. Ontdekken we dat u moeite heeft met uw financiën, dan kunnen we helpen met een budgetmaatje. Ontdekken we dat iemand vergeetachtig wordt, dan ondersteunen door bv. een wijkverpleegkundige in te schakelen. Heeft u last van buren of onveilige straatsituatie, dan kunnen wij met u in gesprek met sociaal wijkteam of wijkagent. U wilt meer met de tablet omdat u dan meer contact met kinderen/ kleinkinderen heeft, dan kunnen wij een cursus organiseren. Zou u wel meer willen doen met uw oude hobby (zingen, knutselen, enz.) dan kunnen wij hier wel wat mee.
Maar… De hulpvraag is niet ons uitgangspunt. Het is wat ontstaat door het vertrouwen en de relatie die wij (vrijwilligers, Solidair Friesland) met bezoekers hebben. Ons uitgangspunt is namelijk een plek… waar mensen mogen zijn wie ze zijn.
Elk dorp, elke wijk heeft recht op ‘De Woonkamer’
In 2019 begon De Woonkamer in de Vrijheidswijk in Leeuwarden. Een simpel concept om iets te doen tegen de sociale armoede die steeds groter wordt. Mensen komen op bezoek, leren elkaar kennen en er ontwikkelen vriendschappen. Een kop koffie, aandacht, verschillende activiteiten, maandelijks een lunch. Voor de wijk maar ook voor een groot deel door de wijk. Zoals het artikel in de Leeuwarder Courant treffend zegt: ‘De Woonkamer vult sociale leegte’. Vanuit de presentie theorie aanwezig zijn bij de mensen. Mensen verwennen met aandacht. Maar niet alleen mensen uit de Vrijheidswijk hebben hier recht op, veel meer wijken en dorpen hebben hier recht op. Daarom willen wij De Woonkamer op meerdere plaatsen laten ontstaan. Plekken waar aandacht is, waar mensen gewoon mogen zijn wie ze zijn en iedereen gezien wordt. Op plekken waar deze of soortgelijke initiatieven nog niet bestaan samen met vrijwilligers uit dezelfde omgeving.
Het plan is om de komende jaren een aantal nieuwe Woonkamers te starten vanuit het concept van de presentietheorie. Niet iets van bovenaf of als loket waar je alleen voor hulpvragen terecht kan, maar van onderuit, vanuit relatie, contact en aandacht.

Ook bij u?

De Woonkamer is een initiatief van de PKN-classis Fryslân, de Arme Kant van Fryslân en Solidair Friesland. Ruimtes en vrijwilligers zijn er vaak al. Er is alleen wat ondersteuning nodig om het goed van de grond te krijgen en de ontwikkelingen vanuit de presentiebenadering te bewaken.
Het concept is zowel sterk als simpel. Beginnen vanuit de relatie. Vanuit een behoefte aan verbondenheid werken aan vertrouwen. Doet u mee?

Voor meer informatie over de Woonkamer:
Robert Colijn, 06-52547926, presentiewerker, rcolijn@solidairfriesland.nl