Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

De Warme Woonkamer

De warme woonkamer

In april 2019 begon Solidair Friesland met De Woonkamer in de Vrijheidswijk in Leeuwarden. Een plek voor iedereen, een plek van ontmoeting en verbinding. Een plek in de buurt waar mensen (weer) met elkaar in contact komen. Inmiddels zijn er Warme Woonkamers op twaalf locaties verspreid over de provincie. En dat aantal groeit nog steeds.

In iedere Friese gemeente

“De Woonkamer vult sociale leegte”, schreef de Leeuwarder Courant. Dat is precies waar het om gaat: een plek waar aandacht is, waar mensen gewoon mogen zijn wie ze zijn en waar iedereen gezien wordt.

In plaatsen waar nog geen Warme Woonkamers (of soortgelijke initiatieven) zijn, willen we ze opzetten, samen met deelnemers en vrijwilligers uit de buurt. Het doel is om in iedere Friese gemeente tenminste één Warme Woonkamer te realiseren.

Voor en door bewoners

Wat gebeurt er in een Warme Woonkamer? Dat hangt af van de behoeften van de mensen die er komen. De Warme Woonkamer is elke week geopend op een vaste tijd. Mensen komen er op bezoek, leren elkaar kennen en maken er vrienden. Ze vinden er een kop koffie, aandacht, een leuke activiteit of een gezamenlijke maaltijd.

De Warme Woonkamer is bedoeld voor alle bewoners van het dorp of de wijk en wordt ook georganiseerd door de bewoners van het dorp of de wijk.

Luisterend oor

In de Warme Woonkamer draait het niet om het geven van hulp, maar om het bevorderen van onderling contact, op basis van wederzijds vertrouwen. Zit u met een probleem of heeft u een specifieke hulpvraag, dan bieden we een luisterend oor. Waar mogelijk ondersteunen we of we brengen u in contact met een deskundige.

Thembijeenkomsten

Regelmatig organiseren we themabijeenkomsten. In overleg met de vaste bezoekers van de Warme Woonkamer worden onderwerpen uitgekozen. Met deze themabijeenkomsten willen we ook een breder publiek trekken en wellicht weer nieuwe deelnemers.

We hopen u te ontmoeten in onze Warme Woonkamer!

> Klik hier voor alle locaties