Presentieplekken Fryslân: PKN Kollum – gemeente Noardeast Fryslân

In Kollum groeit de Woonkamer in een aantal weken enorm. Na een stroef begin, maar dankzij onze geweldige stagiaire Therese Faber, komen er elke week rond de 10 mensen. Het is een bijzondere plek waar vee lotgenoten elkaar blijkbaar ontmoeten. Veel vrouwen die al langere tijd hun man zijn verloren en die hierdoor wat eenzaam zijn geworden. Het is mooi dat hier een vertrouwde plek is ontstaan waar wordt gelachen en af en toe een traan valt.
Vanuit deze Woonkamer gaan we binnenkort beginnen met een kookclub voor mensen met een kleine beurs. In samenwerking met het welzijnswerk het Bolwerk zullen we een groep mensen gaan begeleiden, door hen gezamenlijk te leren om lekker en gezond te koken met weinig budget. Dit zal op meerdere plekken in gemeente Noardeast Fryslân worden gestart.
De presentieplekken waren de ontvangers van de collecten die gehouden werden in Kollum bij kerkdiensten die op Omrop Fryslân werden uitgezonden. Hiervan hebben we een prachtig plan bekostigen, om sociale kasten te gaan plaatsen in de verschillende plaatsen die een kerkdienst hebben verzorgd. Een sociale kast is een kast waar in houdbare spullen staan die anoniem en gratis gepakt kunnen worden. Mensen die het even niet zo breed hebben om eten, of andere houdbare spullen te kopen, mogen iets pakken uit deze kast. Zo zullen er binnenkort 4 sociale kasten staan in gemeente Noardeast Fryslân.
Vanuit PKN Kollum was er enthousiast gereageerd op de inspiratieavond over diaconaal present zijn in je nabije omgeving. We zaten met zo’n 25 mensen bij elkaar. Een thema waar we hen in mogen begeleiden is de stille armoede. Samen met Reina Hes, sociaal werker, hebben we nagedacht over de vragen: Wie zijn ze, waar zijn ze en hoe kunnen we heb bereiken. Conclusie zijn veel praktische tips en het verlangen om na de zomervakantie snel weer bij elkaar te komen.