Presentie

Met oprechte aandacht de verbinding aangaan. Dat zou een mooie korte samenvatting zijn van de presentiebenadering zoals wij dat als Solidair Friesland inzetten in onze organisatie en projecten.

Presentiebenadering is geen methode, maar staat voor principes die leidend zijn voor onze manier van werken. Zowel als organisatie als in onze projecten en samenwerkingen. Iemand die werkt vanuit de presentiebenadering is benaderbaar, heeft een open agenda, heeft oog voor wat zich niet zomaar toont en ziet contact en samenwerking als meer dan losse handelingen. Oplossingsgerichtheid is niet het uitgangspunt, maar presentie draagt wel bij aan goede passende aansluiting op de vraag achter de vraag (en voorkomt mismatch). Ook als er ogenschijnlijk niets (meer) gedaan kan worden, blijft de presentiebeoefenaar de ander trouw en nabij. De presentiebenadering draait dus om liefdevolle aandacht voor wat mensen eigenlijk vragen, voor wat echt belangrijk is voor hen. Het gaat om erkenning van hun waardigheid als mens; om een menslievende bejegening die onvoorwaardelijk is (Stichting Presentie, z.d.).

De 8 principes die de presentiebenadering kenmerken zijn:

  1. Vrij zijn voor: je sluit aan op de ander en die bepaalt wat aan de orde komt.
  2. Openstaan voor: vooroordelen (proberen) op te schorten en oog en aandacht hebben voor de ander.
  3. Een aandachtige betrekking aangaan: vanuit het gesprek over het alledaagse de ander leren kennen en op het spoor komen wat de ander bezig houdt. Open zijn voor signalen en openheid om te leren van de ander (wederkerigheid).
  4. Aansluiten bij het bestaande: aansluiten op de leefwereld van de ander.
  5. Perspectiefwisseling: kijken door de ogen van de ander. De blik en waarneming van de ander met interesse verkennen.
  6. Zich aanbieden: jouw eigen vaardigheden, kennis, netwerk, aanbieden om zin en waarde te geven aan het contact.
  7. Geduld en tijd: niet een vooraf vastgesteld plan, maar aansluiten bij tempo en vraag van de ander ontdekken hoe een vervolg eruit ziet.
  8. De trouwe toeleg: betrouwbaar en trouw zijn in afspraken, aandacht en interesse. Dat kan niet makkelijk verspeeld worden en is juist van waarde als dingen niet opgelost, verholpen of ongedaan gemaakt kunnen worden.