Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Presentie in praktijk – aandacht voor de energie(k) diaconaat

Presentiewerker Robert Colijn verzorgde een workshop over presentie op de Friese Kerkendag. Een deelnemer stelde deze vraag: ‘Ik heb een zeer gunstig langlopend energiecontract. Hoe kan ik mensen steunen, die de energierekening straks niet kunnen betalen?’
Een vraag waar niet direct een antwoord op gegeven kan worden. En een vraag om een geheel andere vorm van ‘diaconale presentie’. Wij hebben er al enkele besprekingen aan gewijd. De nood is hoog en er ligt een concrete vraag. Maar wat kunnen diaconieën en Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) doen? Financiële steun geven? Geld inzamelen om voedselbonnen voor deze mensen te kopen, als inkomenssteun? Aan alle methoden kleven fiscale, bestuurlijke en/ of ethische bezwaren. Als Friese diaconale organisaties beraden wij ons op een gezamenlijke inzet, waarmee wij via de diaconieën en PCI’s de mensen in ‘energienood’ het beste kunnen helpen. Voor dit moment hebben wij het volste vertrouwen in de diaconieën en PCI’s dat zij de mensen die hun steun het hardst nodig hebben weten te steunen. Zij kunnen daartoe de hulp inroepen van hun Schuldhulp- en Budgetmaatjes, de bezoekgroepen aan ouderen en chronisch zieken, de scholen en andere organisaties met een sociale signaleringsfunctie. Hoe dat het beste kan gebeuren is bij de diaconieën en PCI’s in goede handen. Er zijn wel voorbeelden elders, bijvoorbeeld in Apeldoorn, Ommen en Zwartsluis
Kent u ook goede voorbeelden? Of heeft u een idee of een eigen activiteit? Laat het weten aan info@armekantfryslan.nl
 
Ellen Peersmann, voorzitter PKN Classis Fryslân
Betty Halma, voorzitter Arme Kant Fryslân
Loek Punt, voorzitter Solidair Friesland

Lees ook:
Trouw, 14 december 2021
Friesch Dagblad 13 december 2021