Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pater Grasveldpenning voor scheidend teamleider Jan Bosman

Afscheidssymposium Jan Bosman: ‘Solidair met vluchtelingen’

Bij zijn afscheid als teamleider van Solidair Friesland heeft Jan Bosman vrijdagmiddag een gouden Pater Grasveldpenning ontvangen. De penning is een eerbetoon aan voormalig bestuurslid pater Carl Grasveld en bedoeld om het vaak onzichtbare vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen.

Na ruim 32 jaar werkzaam te zijn geweest bij Solidair Friesland, is Jan Bosman per 1 juli met pensioen gegaan. Onder leiding van Jan heeft de van oorsprong katholieke maatschappelijke organisatie zich een vaste plek in de Friese samenleving verworven, met inmiddels twaalf teamleden en meer dan honderd vrijwilligers.

Ter gelegenheid van zijn afscheid werd vrijdagmiddag in Joure een symposium over vluchtelingen gehouden, een thema dat Jan na aan het hart ligt. Aan het einde van de middag reikte oud-voorzitter Loek Punt van Solidair Friesland de Pater Grasveldpenning uit. Die verdient hij volgens het bestuur vooral vanwege zijn vrijwillige inzet, naast zijn betaalde werk voor de organisatie.

Diaconale inzet

“Jan was niet alleen teamleider van Solidair Friesland, maar hij was ook in zijn vrije tijd het levende voorbeeld van diaconale inzet”, aldus Punt. “Hij wist vele diaconale projecten onder de aandacht te brengen en vrijwilligers hierbij te betrekken. Zelf trad Jan niet graag op de voorgrond, maar vasthoudend voor goede doelen was hij des te meer.”

Pater Carl Grasveld (1926-2012) was franciscaan en priester en bestuurslid van Solidair Friesland. Met de naar hem vernoemde penning eert SF sinds 2002 elke twee of drie jaar diaconale vrijwilligers(groepen) die zich meer dan gemiddeld inzetten. Het bestuur heeft besloten dat de penning voor Jan Bosman, een verguld exemplaar, tevens de laatste is die wordt uitgereikt.

Verder bouwen

Sinds begin dit jaar is de dagelijkse leiding van Solidair Friesland vanwege ziekte van Jan al in handen van zijn opvolger, Roger Dragstra. Hij noemt het een eer om Jan Bosman op te volgen, maar ook “een hele klus”. “Het zijn grote schoenen om te vullen”, aldus Dragstra.

Samen met het team, de vrijwilligers, het bestuur en het netwerk in Friesland wil de nieuwe teamleider de komende jaren verder bouwen aan de inmiddels bijna zeventigjarige organisatie. “Want als SF zijn we nog steeds nodig”, meent hij.

“Het is zelfs zo dat we zien dat een steeds groter wordende groep mensen klem komt te zitten in onze maatschappij. Samen met de vrijwilligers gaan we graag naast die mensen staan om er voor hen te zijn.”

Pater Grasveldpenning