Facebook icon  twitter-icon
Menu

ANBI en Solidair Friesland

anbi

Solidair Friesland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het betekent dat wij in aanmerking komen voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. U kunt daardoor voor de inkomstenbelasting (IB) giftenaftrek krijgen voor giften aan Solidair Friesland.
1. Winst- en Verliesrekening 2017
2. Beloningsbeleid
3. RSIN-nummer: 28.96.308
4. Overeenkomst Periodieke gift in geld (Exemplaar voor de schenker)
5. Overeenkomst Periodieke gift in geld (Exemplaar voor de ontvanger)