Facebook icon  twitter-icon
Menu

Voor wie

Het Maatschappelijk Activeringswerk (M.A.-werk) van Solidair Friesland is gericht op de activering van parochies, Parochiële Caritas Instellingen (PCI's) en andere katholieke organisaties en personen. Het accent ligt op het ondersteunen en stimuleren van men-sen uit de katholieke achterban. Binnen deze activering is uiteraard ook specifieke aandacht voor de maatschappelijke activering van jongeren. Deze gerichtheid is niet exclusief: ieder die zich herkent in de inhoud van ons werk en in onze werkwijze is welkom!
Het doel van deze maatschappelijke activering is om de katholieke achterban – en anderen – actief te betrekken bij hun inzet voor een sociale, rechtvaardige samenleving. Deze inzet, voornamelijk door vrijwilligers, is gericht op de kwetsbare mensen in de samenleving, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond, en op plaatsen waar noden zijn. Solidair Friesland stimuleert en ondersteunt mensen die er voor elkaar willen zijn. In de praktijk van Solidair Friesland is er onder meer aandacht voor de volgende groeperingen en thema's:

• Mensen in armoede,
• Mensen met problematische schulden,
• Mensen met een beperking,
• Asielzoekers en vluchtelingen,
• Jongeren met problemen,
• Ouderen,
• Stille hulproepers,
• Ex-gedetineerden,
• Dialoog en samenwerking met andere religies,
• Maatschappelijke thema's als duurzaamheid, landbouw, discriminatie en vrede.

Deze opsomming van projectmatig M.A.-werk is niet limitatief; het beleid wordt in beleidsplannen en jaarwerkplannen vastgesteld.