Facebook icon  twitter-icon
Menu

Met wie

Solidair Friesland werkt samen met:

• De parochies, met name de PCI's in Fryslân en de Noordoostpolder,
• Katholieke maatschappelijke organisaties in Fryslân en Noord Nederland,
• Het Bisdom Groningen-Leeuwarden en het Vicariaat Fryslân- Noordoostpolder,
• Het KIMAN-Samenwerkingsverband van katholiek M.A.-werk in Groningen, Drenthe (SGD) en de Noordoostpolder (De KIM),
• Het Protestants M.A.-werk en de PKN-kerk in Fryslân,
• Andere levensbeschouwelijke organisaties in Fryslân,
• Maatschappelijke organisaties in Fryslân,
• Actioma (landelijk steunpunt katholiek M.A.-werk) en katholieke collega-instellingen.
• Waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met de overheid.