Facebook icon  twitter-icon
Menu

Hoe

Solidair Friesland geeft het maatschappelijke activeringswerk vorm door :

• Scholing van kader en vrijwilligers van PCI's (Caritas) en Diaconiegroepen,
• Verdieping en uitwisseling van deze organisaties te organiseren van deze organisaties,
• Signalering naar de kerk en overheid,
• Een profetisch geluid te laten klinken,
• Conferenties, symposia en studiebijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld de St. Maartenconferentie,
• Vrijwilligers aan te moedigen, bijvoorbeeld door de Pater Grasveldpenning,
• Diaconale projecten voor jongeren te organiseren, bijvoorbeeld het Jongerenweekend en M25,
• Mensen in beweging te brengen, bijvoorbeeld de Walk for Peace (vredes-tocht),
• Middel van maatjesprojecten,
• Het organiseren van ontmoeting en dialoog van mensen met diverse sociale, culturele en levensbeschouwelijke posities en achtergronden,
• Administratieve ondersteuning bij projecten,
• Coaching en begeleiding van projecten en organisaties,
• De kernwaarden, visie en missie ook toe te passen op de interne organisatie en interne en externe communicatie van Solidair Friesland.