Facebook icon  twitter-icon
Menu

Mensen voor mensen

In 2013 hebben bestuur, beleidsgroep en personeel van Solidair Friesland zich gezamenlijk bezonnen op de identiteit van de organisatie. Ook haar visie op de samenleving en welke rol zij daar als Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk in wil hebben, namen zij opnieuw onder de loep. Op een heidag in mei werden missie, visie en doelen uitgediept. Later in het jaar werd dit op verschillende manieren verder uitgewerkt. Het resultaat van het totale bezinningsproces is dit strategisch beleidsstuk 'Mensen voor mensen'.

We leven in een spannende tijd en in een samenleving die voortdurend in beweging is. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen inzet en op het feit dat je verantwoordelijkheid draagt voor je eigen leven. Maar niet iedereen kan alles zelf regelen, er zijn altijd mensen die extra kwetsbaar zijn.
Zij zoeken hulp van anderen om hun leven in te richten of om professionele zorg te organiseren. De tijd dat de overheid met allerlei vormen van ondersteuning voor iedereen klaar staat is voorbij. Politieke en economische verschuivingen hebben daaraan definitief een eind gemaakt. Vandaag de dag moeten mensen het eerst hebben van familie, vrienden, buren, kennissen en van mensen die spontaan opstaan om voor een ander iets te doen.
De mens kan kracht ontwikkelen door steun van een medemens. Mensen hebben mensen nodig. Ook het katholieke sociale denken geeft aan dat we geroepen zijn om mens voor een mens te zijn.
Dat betekent dat dit in wederkerigheid plaatsvindt. Solidair Friesland wil daar graag aan bijdragen en de inzet van mensen voor elkaar en voor de
samenleving ondersteunen. Deze notitie geeft de kernwaarden, doelen, visie en missie van Solidair Friesland weer.

Voor Wie?

Hoe?

Met wie?

Mensvisie
 
Visie op de relatie met de kerk
 
Katholieke identiteit
 
Het doel
 
De missie
 
Mission Statement
 
Ambitie
 
Kernwaarden