Bestuur, beleidsgroep, team

Bestuur
Het bestuur van Solidair Friesland vertegenwoordigt de stichting in formele zin, stelt het beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken.

De bestuursleden zijn:

Anna Teuben-Bokma, voorzitter, Joure
Annette Geurden, lid, Leeuwarden
Agatha Vreeling, lid, Wons

Beleidsgroep
In de beleidsgroep is de achterban van Solidair Friesland vertegenwoordigd. De leden worden afgevaardigd vanuit verschillende werkvelden en platforms voor caritas en diaconie. De beleidsgroep fungeert als participantenraad en komt drie keer per jaar bijeen om beleidsadviezen voor te bereiden en te evalueren.

De leden van de beleidsgroep zijn:

Dick de Boer, Drachten, voorzitter
Susan ten Kate, Joure
Bert Koning, PCI Petrus en Paulusparochie Wolvega e.o.
Monique Louwes (jongeren)
Magda Schilder, Noordoostpolder
Agatha Vreeling, Wons (bestuur, cie. Diaconie Zuidwest)
Marijke van der Wal, Woudsend (Platform St.-Nyk, Scheepsmaatjes Zuidwest)
Peter van der Weide, Sneek (pastores)

Team
Op het kantoor van Solidair Friesland in Leeuwarden werkt een klein team van tijdelijke en vaste medewerkers aan de coördinatie van projecten en de ondersteuning van vrijwilligers.

De teamleden zijn:

Roger Dragstra, teamleider
Anita Steenstra, managementassistent
Nienke Hoekstra, communicatiemedewerkster
Robert Colijn, coördinator Doe.frl en Presentieprojecten (Warme) Woonkamer
Caroline Doelman, coördinator Kinderen en Armoede, projectleider friend4friend Noord-Nederland en coördinator friend4friend Leeuwarden
Marina Ghattas, assistent-coördinator friend4friend
Feike Kooistra, coördinator Presentieprojecten (Warme) Woonkamer, Maatjesproject Ex-gedetineerden Friesland
Marianne Landheer, coördinator Activiteiten Vluchtelingen
Chantal Udema, coördinator Budgetmaatje Súdwest-Fryslân
Sanne Veenstra, coördinator friend4friend Smallingerland
Geeske de Vries, coördinator Activiteiten Vluchtelingen
Anouck Tichelaar, projectmedewerker vluchtelingen
Bernou Ozinga, projectmedewerkers Oekraïne opvang