Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Organisatie

LOGO_Solidair_Friesland

Samenstelling bestuur, beleidsgroep, team en overige medewerkers Solidair Friesland

Bestuur Solidair Friesland
In de Beleidsgroep KSMA is de achterban van Solidair Friesland vertegenwoordigd. De verschillende werkvelden en regionale platforms voor diaconie hebben in de beleidsgroep een afvaardiging. De beleidsgroep fungeert als participantenraad, en komt drie keer per jaar bijeen. In de beleidsgroep KSMA wordt door middel van werkplannen, jaarverslagen en discussienota’s het beleid van het Maatschappelijk Activeringswerk voorbe­reid en geëvalueerd.

Bestuur:
Loek Punt, voorzitter, Burgum
Dominicus Hooghiemstra, secretaris, Blauwhuis
Peter Wezenberg, penningmeester, Heeg
Ingrid Dechesne, lid, Leeuwarden
Huub Kamsma, lid, Burgum

Beleidsgroep Solidair Friesland
In de beleidsgroep Solidair Friesland is de achterban van Solidair Friesland vertegenwoordigd. Verschillende werkvelden en platforms voor caritas en diaconie hebben in de beleidsgroep een afvaardiging. De beleidsgroep fungeert als participantenraad, en komt drie keer per jaar bijeen. In de beleidsgroep worden beleidsadviezen voor beleid van Solidair Friesland voorbe¬reid en geëvalueerd

Samenstelling Beleidsgroep:
Dré de Bruyn, voorzitter (Noordoostpolder/Stichting De KIM)
Ciel Huitema, Bolsward (PMVH/Scheepsmaatjes)
Huub Kamsma, Burgum (bestuur)
Monique Louwes, Heerenveen (Jongeren)
Loek Punt, Burgum (bestuur)
Agatha Vreeling (Platform Sneek en cie. Diaconie ZW)
Marijke van der Wal, Woudsend (Platform St.-Nyk)
Peter van der Weide, Sneek (pastores)

Medewerkers:
Carla Baars, secretariaat
Jan Bosman, teamleider en M.A.-werker
Robert Colijn, diaconaal opbouwwerker A3-project (Activerende Aanpak Armoede)
Caroline Doelman, M.A.-werker New@Home, Kinderen en Armoede (KAR), Geloof, Duurzaamheid en Toekomst en The Action.
Willem Koopman, financiële administratie

Overige medewerkers:
Marije Boer, redactie en correctie Zeven Dagen
Tom Garmann, verzending Zeven Dagen
Susan ten Kate, commissie Pater Grasveldpenning
Teake Leenstra, vrijwilliger projectbeheer
Nettie Schrama, verzending Zeven Dagen
Agatha Vreeling, verzending Zeven Dagen