Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Organisatie

LOGO_Solidair_Friesland

Samenstelling bestuur, beleidsgroep, en medewerkers Solidair Friesland

Bestuur Solidair Friesland
Het bestuur van Solidair Friesland vertegenwoordigt de stichting in formele zin, stelt het beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken.

Bestuur:
Loek Punt, voorzitter, Burgum
Peter Wezenberg, penningmeester, Heeg
Agatha Vreeling, lid, Wons
Anna Teuben-Bokma, lid, Joure

Beleidsgroep Solidair Friesland
In de beleidsgroep Solidair Friesland is de achterban van Solidair Friesland vertegenwoordigd. Verschillende werkvelden en platforms voor caritas en diaconie hebben in de beleidsgroep een afvaardiging. De beleidsgroep fungeert als participantenraad, en komt drie keer per jaar bijeen. In de beleidsgroep worden beleidsadviezen voor beleid van Solidair Friesland voorbereid en geëvalueerd

Samenstelling Beleidsgroep:
Dick de Boer, Drachten, voorzitter
Susan ten Kate, Joure
Bert Koning, PCI Petrus en Paulusparochie Wolvega e.o.
Monique Louwes (Jongeren)
Loek Punt, Burgum (bestuur)
Magda Schilder, Noordoostpolder
Agatha Vreeling, Wons (bestuur, cie. Diaconie Zuidwest)
Marijke van der Wal, Woudsend (Platform St.-Nyk, Scheepsmaatjes Zuidwest)
Peter van der Weide, Sneek (pastores)

Medewerkers:

Roger Dragstra, teamleider
Anita Steenstra, management assistent
Pauline van Kempen, communicatiemedewerkster
Robert Colijn, coördinator Doe.frl en Presentieprojecten (Warme) Woonkamer
Caroline Doelman, Kinderen en Armoede (KAR), coördinator friend4friend algemeen en Leeuwarden
Feike Kooistra, coördinator Presentieprojecten (Warme) Woonkamer , Maatjesproject Ex-gedetineerden Friesland
Sandra Kwakman, coördinator Budgetmaatje Súdwest-Fryslân
Marianne Landheer, coördinator Activiteiten Vluchtelingen
Sandra Roza, coördinator friend4friend Noordoostpolder
Sander Teertstra, coördinator friend4friend Leeuwarden en Smallingerland
Geeske de Vries, coördinator Activiteiten Vluchtelingen

Vrijwilligers en stagiaires werken mee aan diverse projecten