Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Organisatie

LOGO_Solidair_Friesland

Samenstelling bestuur, beleidsgroep, en medewerkers Solidair Friesland

Bestuur Solidair Friesland
Het bestuur van Solidair Friesland vertegenwoordigt de stichting in formele zin, stelt het beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken.

Bestuur:
Loek Punt, voorzitter, Burgum
Peter Wezenberg, penningmeester, Heeg
Huub Kamsma, secretaris, Burgum
Agatha Vreeling, lid, Wons

Beleidsgroep Solidair Friesland
In de beleidsgroep Solidair Friesland is de achterban van Solidair Friesland vertegenwoordigd. Verschillende werkvelden en platforms voor caritas en diaconie hebben in de beleidsgroep een afvaardiging. De beleidsgroep fungeert als participantenraad, en komt drie keer per jaar bijeen. In de beleidsgroep worden beleidsadviezen voor beleid van Solidair Friesland voorbereid en geëvalueerd

Samenstelling Beleidsgroep:
Dré de Bruyn, voorzitter (Noordoostpolder/Stichting De KIM)
Ciel Huitema, Bolsward (PMVH/Scheepsmaatjes)
Huub Kamsma, Burgum (bestuur)
Monique Louwes, Heerenveen (Jongeren)
Loek Punt, Burgum (bestuur)
Agatha Vreeling (Platform Sneek en cie. Diaconie ZW)
Marijke van der Wal, Woudsend (Platform St.-Nyk)
Peter van der Weide, Sneek (pastores)
Magda Schilder, Noordoostpolder
Dick de Boer, Drachten
Bert Koning, PCI Petrus en Paulusparochie Wolvega e.o.
Susan ten Kate, Joure

Medewerkers:
Anita Steenstra, secretariaat
Jan Bosman, teamleider en M.A.-werker Netwerk Nieuwkomers, Projectcoördinator friend4friend
Robert Colijn, diaconaal opbouwwerker A3-project (Activerende Aanpak Armoede), coördinator Doe.frl en Presentieprojecten
Caroline Doelman, M.A.-werker New@Home, Kinderen en Armoede (KAR), Geloof, Duurzaamheid en Toekomst en The Action.
Sander Teertstra, Coördinator friend4friend Súdwest-Fryslân en Smallingerland.
Sandra Roza, Coördinator friend4friend Noordoostpolder
Sandra Kwakman, Coördinator Budgetmaatje Súdwest-Fryslân
Geeske de Vries, Coördinator Kinderactiviteiten Noodopvang Vluchtelingen
Marianne Landheer, Coördinator Taalactiviteiten Noodopvang Vluchtelingen
Wil Kooistra, vrijwilliger bij Exodus
Feike Kooistra, vrijwilligerscoördinator OKD en de vrijwilligersgroep

Vrijwillige medewerkers op afroep voor diverse werkzaamheden