Onze werkwijze

Mensen hebben andere mensen nodig. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Juist voor die mensen wil Solidair Friesland er zijn. Daarom hebben wij speciaal aandacht voor vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn, mensen met schulden, kinderen die opgroeien in armoede, jongeren die een maatje missen, jongeren met een beperking en ex-gedetineerden.
We werken, zowel in onze eigen organisatie als in onze projecten en samenwerkingen, vanuit de presentiebenadering. Dat is een waardevolle, mensgerichte manier om met gelijkwaardigheid, trouw en aandacht ons werk te kunnen doen. Onder het kopje presentie lees je wat dit inhoudt.


Onze projecten worden voor een groot deel gedragen door vrijwilligers. Zij hebben heel verschillende achtergronden. Zij binden zich voor een korte of langere tijd aan ons. Solidair Friesland motiveert, schoolt en ondersteunt deze vrijwilligers.
Ook stagiaires van verschillende opleidingen leveren een bijdrage aan ons werk en ontwikkelen zich bij ons voor hun toekomstige beroep.
We werken onder andere samen met de 8 caritas instellingen van RK Parochies, de diaconie van PKN kerken, andere organisaties en iedereen van goede wil.
Voor ons werk zijn we afhankelijk van giften, fondsbijdragen en subsidies. We ontvangen financiële steun van kerken, overheden en fondsen. Iedere bijdrage, hoe klein of groot ook, is een waardevolle investering in ons werk. Zonder die bijdragen is ons werk niet mogelijk.