Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ontmoetingsplek ‘de Loodsboot’ voorziet nu al in een behoefte

Tekst bron: Het Friesch Dagblad – 2019-04-17, Lodewijk Born.

In Sneek werd gisteren Ontmoetingsplek ‘de Loodsboot’ geopend, na een geslaagde proef van een half jaar. Een interkerkelijk initiatief waar omzien naar elkaar centraal staat.

Sneek ‘De Loodsboot’ is een begrip in Sneek en omstreken. Het schip is bekend van onder meer de Sneekweek, waar het een vaste plek had bij het starteiland; in het ruim van de boot werden op zondag recreatiediensten gehouden. Ook gebruikte stichting De Schuilplaats het schip ooit voor de opvang van eenzamen en dak- en thuislozen.

In zekere zin krijgt het passagiersschip uit 1909, dat tegenwoordig eigendom is van een beheersstichting, weer een dergelijke functie. ,,Het schip is een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Waar iedereen zich welkom voelt. Waar je binnen kunt lopen voor een broodje, kop koffie of thee, een goed gesprek of een spelletje’’, vertelt diaconaal opbouwwerker Elvera Jansen van Solidair Friesland.

De Loodsboot ligt aan de Harinxmakade – achter de katholieke Sint Martinuskerk – in Sneek. Elvera Jansen en collega Kees van Kordelaar keken vanuit hun werkkamer in Sneek op het schip uit. Alleen voor oecumenische vieringen werd het schip daar nog gebruikt. ,,Kees zei: ‘Wat jammer dat er eigenlijk niet meer doordeweeks mee gebeurt’.

Loodsboot

Zo ontstond het idee voor een ontmoetingsplek voor jong en oud, arm en rijk. ,,Gewoon mensen onder elkaar, ongeacht geloof, geaardheid, achtergrond, cultuur of nationaliteit.” Op 2 oktober begon een pilot om te kijken of er voldoende vraag zou zijn naar iets dergelijks binnen de Sneker gemeenschap. Elvera Jansen: ,,We weten inmiddels dat dit zeker zo is. In het begin moest het wat op gang komen, maar nu hebben we toch wel gemiddeld zo’n acht mensen die langskomen.” Begonnen werd met de dinsdag- en donderdagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur. ,,Na de maand april gaan we naar de maandag- en donderdagmiddag omdat er op maandag niks open is in Sneek voor deze groep.”

De Sneker kerken zijn individueel al best actief als het gaat om het bereiken van deze doelgroep. Zo heeft bijvoorbeeld Pinkstergemeente Filadelfia drie keer in de week het KOPRA (’Kopje koffie met een praatje’), het Leger des Heils in Sneek opent vier keer per week de deuren, de Baptisten Gemeente Sneek aan de Selfhelpweg één keer per week, net als de Doopsgezinde Gemeente. Ook de Protestantse Gemeente Sneek heeft diverse activiteiten., ,,Je ziet dat de bezoekers, veelal eenzamen, van locatie naar locatie gaan”, vertelt Jansen.

Loodsboot
 
Je gezien weten

We leven in een samenleving waarin we veel langs elkaar heen leven en dan vallen sommigen soms figuurlijk tussen de wal en het schip, ziet ze.

,,We zijn druk, druk, druk. Met van alles en nog wat. Maar wat is er uiteindelijk echt van belang? Wat is het waar ieder mens echt een diepe behoefte aan heeft? Aan gezelschap, je gezien weten en iets voor een ander kunnen betekenen. Aangesproken worden als mens, waar de ander oog heeft voor wie je wezenlijk bent.”

Jansen is sinds oktober wekelijks in de Loodsboot en merkte ,,hoe snel je een vertrouwd gezicht wordt”. Hoe mensen zich gezien en gekend voelen . De twee diaconale opbouwwerkers gaan met een interkerkelijke werkgroep Ontmoetingsplek, de Loodsboot verder uitbouwen. ,,Onlangs hebben we alle kerken bij elkaar geroepen en met elkaar besproken: waar is behoefte aan, waar zijn nog gaten in wat we aanbieden?”

Die zitten er bijvoorbeeld in het weekend. Met name op de zaterdag als instellingen dicht zijn en op zondag als kerken – naast de reguliere kerkdienst – niet een ontmoetingsmoment aanbieden. ,,We hebben nu al besloten dat we op feestdagen, als er geen andere inlooplocaties geopend zijn, de Loodsboot openen. Dat hebben we bijvoorbeeld al op Tweede Kerstdag en op nieuwjaarsdag gedaan. Op Tweede Paasdag organiseren we een paasontbijt.”

Jansen is nog tot eind juni bij het project betrokken. Dan neemt Van Kordelaar de coördinatie van haar over. Inzet is om er een project van te maken ‘dat in ontwikkeling blijft’. Zo is er nu bijvoorbeeld iemand van Philadelphia in Sneek die de wekelijkse boodschappen doet. Een ander zorgt er voor dat de boot schoongemaakt wordt – en is gastvrouw. ,,Zo willen we het project verbreden.”

Diverse fondsen staan garant voor de financiering van het project en de huur van de boot van de beheerstichting, ,,Kerken dragen bij met geld, maar daar kan niet alles van betaald worden. Ook leveren ze vrijwilligers.’’

Wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân, stadsdichter Henk van der Veer en pastoor Peter van der Weide werkten gisteren mee aan de opening. Shantykoor De Brûskoppen uit Scharnegoutum, zorgde voor de muziek.