Ondersteunde projecten

Scheepsmaatjes
Dit project stimuleert dat mensen in de Friese parochies en mensen met een verstandelijke beperking elkaar beter leren kennen en tot steun zijn. Het project dat in 2001 is gestart heeft haar activiteiten als een olievlek in heel Fryslân laten uitwaaieren. In bijna alle Friese parochies leren mensen met een verstandelijke beperking en anderen uit hun midden elkaar beter kennen. Daarvoor organiseren de scheepsmaatjes bijeenkomsten, activiteiten en een jaarlijks uitje.

Fries Vredesplatform
Het Fries Vredesplatform is op 5 maart 2003 opgericht met als doel een breed draagvlak te creëren voor vredeswerk in de provincie Fryslân. Door publicaties, door aandacht te vragen voor vrede en door gezamenlijke acties te organiseren. Een bekende actie is de vredeswake die elke laatste donderdag van de maand van 17:00 – 17:30 plaatsvindt bij de Waag in het centrum van Leeuwarden. 

Kleurrijk Friesland
De Stichting ‘Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân’ is een samenwerkingsverband van verschillende levensbeschouwelijke groepen in de provincie Fryslân en bestaat sinds 1994.

Kleurrijk Fryslân is een beweging van mens tot mens die meebouwt aan de basis van de multiculturele samenleving. Zij doet een beroep op de positieve krachten, die uitgaan van de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in Fryslân.

Vanuit Kleurrijk Fryslân werken deze verschillende levensbeschouwelijke stromingen samen aan een provincie die leefbaar is voor iedereen en waarin ook plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, nationaliteit, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Niet met het oog op verdeeldheid, maar om duidelijk te maken dat in verscheidenheid veel kracht tot menswording ligt verborgen en een uitnodiging om de ander te leren kennen met respect voor elkaar.

Arme Kant Friesland
Arme Kant van Fryslân is een provinciaal platform, waarin de kerken, organisatie, vrijwilligers en iedereen van goede wil, zich gezamenlijk inzetten voor de aanpak van de armoede in Fryslân. 

In de periode na de tweede Wereldoorlog leek de armoede grotendeels opgelost en waren er sociale vangnetten voor de mensen die door werkeloosheid, ziekte, handicap of andere omstandigheden financieel zwak kwamen te staan. Deze periode van relatieve sociale rust was helaas van korte duur. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw diende de armoedeproblematiek zich opnieuw aan en werden de kerken weer actief op dit terrein. De kerken signaleerden deze trend als eerste en bundelden hun krachten. 

Vandaag de dag kennen we nog steeds armoede die ook nog steeds toeneemt. En waar meer dan 200.000 kinderen (gegevens SPB, 2024) onder leiden. Het werk van AKF is nog niet klaar en misschien wel meer nodig dan ooit.

Werkgroep ‘Kerken en Landbouw’
De Werkgroep Kerken en Landbouw Friesland heeft tot doel om plaatselijke parochies en kerkelijke gemeenten te stimuleren en te helpen het gesprek aan te gaan met hen die werkzaam zijn in de landbouw. Deze gesprekken zorgen voor onderlinge uitwisseling wat er in de huidige landbouw omgaat en welke ethische en zingevings- en geloofsvragen daar spelen. In de plaatselijke gemeente/parochie wordt zo de eigen vraag verbonden met de lokale geloofsgemeenschap. 

Landbouwpastoraat is een belangrijk thema en activiteit van deze werkgroep. 

Werkgroep ‘Groene kerken Fryslân’ 
Vanuit lokale grassroots initiatieven stimuleert deze werkgroep het gesprek over duurzaam gedrag. Zowel kerken, kerkgangers en anderen die met dit thema bezig zijn worden geïnspireerd en ondersteund om tot een duurzame levensstijl te komen. Hierbij wordt aangesloten bij Laudato Si en Groene Kerk Nederland. 

Er zijn ook sprekers van Solidair Friesland die je kunt uitnodigen. Robert Colijn (presentiewerker), Geeske de Vries (Projectl drempel zijn om geen goede training te kunnen krijgen.