Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuws van Kleurrijk Fryslân

Nieuws van Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk Fryslân heeft een bewogen jaar achter de rug. Met mooie activiteiten, zoals de oprichting van het team Bruggen Bouwen Leeuwarden. Er moest helaas ook veel afgezegd worden. En door omstandigheden ontstonden er plotseling enkele vacatures in het bestuur. Gelukkig zijn er weer mensen opgestaan en is het bestuur weer vol plannen en energie van start gegaan. Als eerste is er een digitale nieuwsbrief uitgegeven en wordt er op zaterdag een zoom-bijeenkomst gehouden om bij te praten.

> Download hier de nieuwsbrief van Kleurrijk Fryslân
> Uitnodiging zoombijeenkomst ‘De gelijkenis van het mosterdzaad’