Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuws van de bestuurstafel

Nieuws van de bestuurstafel

Op 8 oktober was het bestuur van Solidair Friesland in het pand aan de Wijnhornsterstraat bijeen voor een heimiddag. Het was de derde ronde in een reeks vergaderingen over visie en beleid voor de komende jaren. Louis Bakker van Kerkenwerk begeleidt het bestuur bij deze sessies. Het was een vruchtbare middag. Er is al veel gebeurd, en er zijn weer nieuwe lijnen uitgezet voor de komende tijd.
Een aandachtpunt is de versterking van het bestuur. Een vacature is recent ingevuld door Agatha Vreeling uit Wons. Velen kennen haar uit haar inzet voor de diaconie, met name de aanpak van armoede. Welkom Agatha! In de volgende editie zullen we uitgebreider met haar kennismaken. Maar er is nog een vacature, met als profiel ‘communicatie’, en er komen in 2022 nog meer vacatures. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met voorzitter Loek Punt via voorzitter@solidairfriesland.nl of met coördinator Jan Bosman via jbosman@solidairfriesland.nl