Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuwe oplage Arm en Rijkspel

Arm en Rijkspelc

Het Kinderen en Armoedespel is in de afgelopen tijd herzien en de nieuwe oplage kan ieder moment afgeleverd worden. Aan het spel is een aantal nieuwe vragen toegevoegd, andere vragen zijn weggelaten en er is gestreefd naar wat meer variëteit. De grootste verandering is de naam van het spel. Het gaat nu het Arm en Rijkspel heten. Deze naamswijziging heeft twee redenen: er ligt ook interesse bij andere doelgroepen, zoals studenten en ouderen, om met het spel aan de slag te gaan. Daarnaast riep de naam het Kinderen en Armoedespel soms wat weerstand op.

Het groepje pedagogiekstudenten dat zich met kinderen en armoede bezighoudt, heeft rond het spel een werkvorm opgezet en gaat dit op hun stagescholen uitvoeren. Maar zij willen ook graag op andere scholen met dit programma aan de slag. De ervaringen tot nu toe geven aan dat het spel met het programma er omheen goede gesprekken met kinderen oplevert. Bewustwording blijft daarom belangrijk!

Bent u werkzaam op een basisschool, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs of heeft u daar contacten? En wilt u leerlingen bewust maken van de verschillen tussen arm en rijk, hoe je met weinig geld toch mee kunt doen of hoe je omgaat met geld? Neem dan contact op met Caroline Doelman (cdoelman@solidairfriesland.nl) over de mogelijkheden om van de studenten pedagogiek gebruik te maken of om zelf als vrijwilliger ingezet te worden.