Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuw: Netwerkmaatjes statushouders

Netwerkmaatje statushouders


In het najaar start Solidair Friesland in Leeuwarden en Sneek met een nieuw project voor (jonge) statushouders, cursisten van de inburgering en statushouders die gestart zijn met mbo-niveau 1 of 2. Voor hun deelname aan de samenleving en voor hun kansen op de arbeidsmarkt is het van groot belang dat zij steun krijgen bij het (verder) oefenen van de taal en het ontwikkelen van (sociale) netwerken in hun regio. Ook blijkt dat deze jongeren nogal eens eenzaam zijn en niet altijd even makkelijk hun weg vinden in de Nederlandse samenleving. Een maatje kan een belangrijke rol spelen door samen op te trekken en de nieuwkomer te ondersteunen. Ook is het mogelijk dat een of twee maatjes met een groepje statushouders optrekken. In het AZC in Sneek wonen veel mensen die eenzaam zijn, er graag eens op uit gaan, Nederlanders willen leren kennen en/of de taal willen oefenen. Ook voor deze bewoners van het AZC zoekt Solidair Friesland maatjes/vrijwilligers die afhankelijk van hun wensen en mogelijkheden gekoppeld worden aan een bewoner of gezin om samen op te trekken. Neem voor meer informatie of aanmelding als maatje/vrijwilliger contact op met Caroline Doelman.