Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

New@Home: maatje van een nieuwkomer

New@Home

WAT IS NEW@HOME?

New@Home is een maatjesproject voor jonge nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar, die naar Internationale Schakelklassen (ISK) gaan. Deze nieuwkomers zijn alleenstaand of met hun familie, als vluchteling of in het kader van het werk van hun ouders naar Nederland gekomen. Op de ISK leren zij in gemiddeld twee jaar de Nederlandse taal, waarna zij kunnen instromen in het voortgezet onderwijs of het mbo. Maatjes zijn vrijwilligers of studenten van een sociale opleiding. Zij zijn tussen de 16 en 30 jaar.

New@home voorziet in de behoefte om jonge nieuwkomers te helpen hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden. Juist het optrekken met leeftijdgenoten is een leuke, maar ook goede manier om hen te helpen hun contacten te verbreden en in sommige situaties zicht te krijgen op een vervolgopleiding. New@Home biedt aan de maatjes de mogelijkheid om de andere cultuur te leren kennen en het leren begeleiden van jongeren die integreren en hun plekje proberen te vinden in de Nederlandse samenleving.

WAT GEBEURT ER?

Een maatje gaat met de nieuwkomer wekelijks op pad om samen (leuke) activiteiten te ondernemen, zoals de stad verkennen, ergens wat drinken, samen koken, muziek luisteren, voetballen of spelletjes doen. Soms helpt het maatje met huiswerk, de Nederlandse taal of praktische dingen zoals lid worden van bibliotheek, naar een open dag gaan, een baantje zoeken, inschrijving bij een sportclub of het aanvragen van studiefinanciering. Ook ga je samen het sociale netwerk van de nieuwkomer in kaart brengen. Soms zijn er gezamenlijke activiteiten voor alle deelnemers zoals bowlen, film kijken of midgetgolfen.

New@Home stimuleert jonge nieuwkomers om met behulp van een maatje duidelijke stappen te zetten in sociale vaardigheden, taalontwikkeling, voor zichzelf opkomen en zelfstandigheid. Het maatje ontwikkelt nieuwe vaardigheden zoals luisteren, helder communiceren, geduld hebben en omgaan met andere culturen.

nieuw: New@Home +

Een nieuw traject is New@Home +, bestemd voor jongeren die nog maar kort in Nederland wonen, de taal nog niet zo goed spreken en nog weinig Nederlandse contacten hebben. In kleine groepjes gaan deze jongeren onder begeleiding van twee maatjes kennismaken met de Nederlandse cultuur en de Leeuwarder samenleving.

Elke week gaat het groepje jongeren op pad in Leeuwarden. Zij gaan typisch Nederlandse dingen en leerzame activiteiten doen. Onderling wordt Nederlands gesproken en geoefend en tijdens alle uitjes wordt gewerkt aan de veerkracht, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de jongeren. Aan het einde van het traject weten de jongeren beter de weg in de stad, hebben zij kennis opgedaan over verschillende praktische zaken en weten ze meer over de Nederlandse cultuur. Ook dragen de maatjes eraan bij dat de jongeren zich zelfverzekerder voelen en zelfredzamer zijn.

DOELSTELLING:

40 koppelingen van jonge vrijwilligers aan jonge migranten. Daardoor worden jonge migranten geholpen bij het ontwikkelen van een netwerk en wordt voorkomen dat zij in isolement geraken. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met de Internationale Schakelklas Leeuwarden.

MET WIE EN VOOR WIE

Voor New@Home werkt Solidair Friesland samen met de ISK in Leeuwarden. Ook is samenwerking gestart met de ISK in Sneek en is contact gelegd met de inburgering aan de Friese Poort in Leeuwarden.

Maatjes zijn vrijwilligers of studenten van een sociale opleiding (NHL Stenden, Friese Poort, Friesland College), die dit voor hun opleiding als een soort stage kunnen doen. Het New@Hometraject start met een training over onder andere coachingsvaardigheden, communicatie met jongeren uit andere culturen en bij New@Home + ook over omgaan met groepsdynamica. Daarnaast biedt Solidair Friesland tijdens het gehele traject coaching en begeleiding.

HOE KAN IK MEEDOEN?

Ook jij kunt als maatje meedoen met dit project! Ieder jaar start in oktober/november een lang en in februari/maart een kort traject. Rond de zomervakantie worden beide trajecten afgesloten. In sommige situaties is het mogelijk om individueel te starten en eventueel in de zomervakantie door te gaan. Voordat je kunt starten is er eerst een kennismakingsgesprek en een training, zodat je goed voorbereid bent.

Wil je meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met:
Caroline Doelman: cdoelman@solidairfriesland.nl of bel 058-2130046.