Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

New@Home: maak verschil voor een nieuwkomer!

Kennismaking in AZC

WAT IS NEW@HOME?

Voor nieuwkomers of statushouders valt het niet altijd mee om zich thuis te voelen in Nederland. Taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, maar het helpt ook als er iemand is die hem/haar wegwijs maakt in de Nederlandse waarden en normen en de samenleving. Een maatje kan daarbij helpen.

New@Home is een maatjesproject voor nieuwkomers. Het is begonnen met maatjes tussen 16 en 28 jaar die optrekken met jonge nieuwkomers (12-18 jaar) die naar de Internationale Schakelklas (ISK) gaan. Omdat ook oudere nieuwkomers gebaat zijn bij een maatje én ouderen graag wat willen betekenen voor een nieuwkomer, staat New@Home nu open voor alle leeftijden.

Een maatje ondersteunt de nieuwkomer bij het verbeteren van de Nederlandse taal, het vergroten van zijn/haar (sociale) netwerk en biedt waar nodig praktische ondersteuning. Maar een maatje maakt vooral het verschil door er te zijn, gastvrijheid en gezelligheid te bieden, samen ergens wat drinken, de omgeving verkennen of iets (leuks) ondernemen.
New@home helpt nieuwkomers hun plek in de Nederlandse samenleving te vinden en helpt maatjes de andere cultuur te leren kennen.

WAt gebeurt er?

Voordat een maatje kan starten, vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden. Op basis daarvan wordt gezocht naar een nieuwkomer of statushouder die dezelfde interesses of wensen heeft en niet te ver weg woont. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer omdat het ook afhangt van wie zich op dat moment gemeld heeft. De een zal vooral aandacht aan taal willen besteden, een ander is gebaat bij er op uit gaan, de stad verkennen, samen wat eten of drinken of ondersteuning bij praktische zaken. Maar alle contacten zijn gericht op het uitbreiden van het (sociale) netwerk en er voor de ander te zijn, een luisterend oor bieden.

Een maatje spreekt wekelijks met de nieuwkomer af om samen (leuke) activiteiten te ondernemen. Afhankelijk van de wensen, eventuele leerdoelen en leeftijd van het koppel kunnen dat heel verschillende dingen zijn. Bijvoorbeeld bij elkaar thuis samen koken, muziek luisteren, spelletjes doen of de stad verkennen, ergens wat drinken of voetballen. Soms helpt het maatje met huiswerk, de Nederlandse taal of praktische dingen zoals lid worden van bibliotheek, naar een open dag gaan, een baantje zoeken, het aanvragen van studiefinanciering, inschrijving bij een sportclub of woningstichting. Ook kun je samen het sociale netwerk van de nieuwkomer in kaart brengen. Met name voor de jongere doelgroep zijn er soms ook gezamenlijke activiteiten voor alle deelnemers zoals bowlen, film kijken of midgetgolfen.

New@Home stimuleert nieuwkomers om met behulp van een maatje duidelijke stappen te zetten in (sociale) vaardigheden, taalontwikkeling, voor zichzelf opkomen en zelfstandigheid. Het maatje ontwikkelt nieuwe vaardigheden zoals luisteren, helder communiceren, geduld hebben en omgaan met andere culturen.

MET WIE EN VOOR WIE

Solidair Friesland werkt samen met de ISK in Leeuwarden en Sneek, het Startcollege en de inburgeringcursus van de Friese Poort, de entreeopleiding anderstaligen van het Friesland College en het COA. Er zijn mogelijkheden in (de omgeving van) Leeuwarden, Sneek en soms ook in Drachten en andere plaatsen in Friesland.

Maatjes zijn vaak studenten van een sociale opleiding (NHL Stenden, Friese Poort, Friesland College), die dit voor hun opleiding als een soort stage kunnen doen. Ook melden vrijwilligers van verschillende leeftijden zich aan als maatje. Maatjes krijgen – indien gewenst – een training vooraf en begeleiding tijdens het traject.

HOE KAN IK MEEDOEN?

Ook jij kunt als maatje meedoen aan New@Home! Een maatje …

  • heeft doorzettingsvermogen
  • kan grenzen aangeven
  • is geïnteresseerd in andere culturen
  • heeft een open houding
  • is initiatiefrijk, flexibel en geduldig
  • is bereid te leren
  • staat open voor feedback
  • is minimaal 3 maanden wekelijks 2 à 3 uur beschikbaar

Maatje worden of meer informatie? Neem dan contact op met: Caroline Doelman: mailen of bel 058 2130046.
Ben je een jonge Nederlander of nieuwkomer en wil je als duo de wereld verbeteren? Kijk dan of Friend4friend wat voor jou is.

Download hier de flyer van New@Home