Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Netwerk nieuwkomers: maak verschil voor een nieuwkomer!

Kennismaking in AZC

verschil maken voor een nieuwkomer?

Voor nieuwkomers of statushouders valt het niet altijd mee om zich thuis te voelen in Nederland. Taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen, maar het helpt ook als er iemand is die hem/haar wegwijs maakt in de Nederlandse waarden en normen en de samenleving. Een maatje kan daarbij helpen.
Een maatje ondersteunt de nieuwkomer bij het verbeteren van de Nederlandse taal, het vergroten van zijn/haar (sociale) netwerk en biedt waar nodig praktische ondersteuning. Maar een maatje maakt vooral het verschil door er te zijn, gastvrijheid en gezelligheid te bieden, samen ergens wat drinken, de omgeving verkennen of iets (leuks) ondernemen. Zo kan het netwerkmaatje het sociale isolement helpen doorbreken en de integratie bevorderen.

WAt gebeurt er?

Voordat een maatje kan starten, vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden. Op basis daarvan wordt gezocht naar een nieuwkomer of statushouder die dezelfde interesses of wensen heeft. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer omdat het ook afhangt van wie zich op dat moment gemeld heeft. De een zal vooral aandacht aan taal willen besteden, een ander is gebaat bij er op uit gaan, de stad verkennen, samen wat eten of drinken of ondersteuning bij praktische zaken. Maar alle contacten zijn er gericht op het uitbreiden van het (sociale) netwerk en er voor de ander te zijn, een luisterend oor bieden. Een maatje spreekt wekelijks met de nieuwkomer of statushouder af.
Een maatje helpt de nieuwkomer bij de integratie in de Nederlandse samenleving en het doorbreken van het sociale isolement. Nieuwkomers zetten duidelijke stappen in de ontwikkeling van (sociale) vaardigheden zoals taal, voor zichzelf opkomen en zelfredzaamheid in de Nederlandse samenleving. Maatjes leren van de communicatie en omgang met andere culturen

MET WIE EN VOOR WIE

Solidair Friesland werkt samen met het Startcollege en de inburgeringcursus van de Friese Poort, de entreeopleiding anderstaligen van het Friesland College en het COA. Er zijn mogelijkheden in (de omgeving van) Leeuwarden, Sneek en soms ook in Drachten en andere plaatsen in Friesland.
Maatjes zijn vrijwilligers of studenten van een sociale opleiding (NHL Stenden, Friese Poort, Friesland College), die dit voor hun opleiding als een soort stage kunnen doen. Zij krijgen een training vooraf en begeleiding tijdens het traject.

HOE KAN IK MEEDOEN?

Ook jij kunt als maatje meedoen met dit project! Voordat je kunt starten is er eerst een kennismakingsgesprek en indien gewenst een training, zodat je goed voorbereid bent.
Wil je meedoen of meer informatie? Neem dan contact op met: Caroline Doelman: cdoelman@solidairfriesland.nl of bel naar 058-2130046.