Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Maatjesproject voor ex-gedetineerden

Maatjesproject voor ex-gedetineerden

In januari is het Maatjesproject Ex-gedetineerden Fryslân (M.E.F) van start gegaan. Hiermee willen we ex-gedetineerden helpen bij hun terugkeer naar de samenleving, als aanvulling op de professionele nazorg. Het gaat om gedetineerden die zich na hun ontslag uit een penitentiaire inrichting (PI) vestigen in de gemeente Leeuwarden.

Voor ex-gedetineerden is het belangrijk om een nieuwe en zinvolle start te kunnen maken, zodat recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarbij sluiten we aan op de eigen mogelijkheden en competenties van de ex-gedetineerden.

Signalerende functie
Bij dit maatjesproject werken we nauw samen met Amaryllis, Exodus en het Re-integratie Centrum (RIC) van PI Leeuwarden. De nazorg begint zodra een gedetineerde vrijkomt. Natuurlijk zijn daarvoor al de nodige voorbereidingen getroffen en zaken in gang gezet. Denk aan huisvesting, het leggen van contact met onder andere familie en het regelen van een uitkering.

Onder ex-gedetineerden heerst veel eenzaamheid, omdat hun sociale netwerk veelal is weggevallen. Het risico van overmatig alcohol- of drugsgebruik ligt dan op de loer, met alle gevolgen van dien. Een maatje heeft een signalerende functie en zal er alles aan doen om te voorkomen dat iemand terugvalt in oude patronen en ongewenst gedrag. Indien nodig schakelt hij of zij, in overleg met de projectleider, deskundige hulp in.