Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Maatjesproject: BAD in de bajes

maatjesproject ex-gedetineerden

In het Maatjesproject Ex-gedetineerden koppelt Solidair Friesland vrijwilligers aan mensen die in de gevangenis hebben gezeten en nu voor de uitdaging staan hun leven weer op te bouwen. Projectleider Feike Kooistra bezocht de PI en had een verwarrende ervaring.

Een tijdje geleden was ik in de PI Leeuwarden (voorheen De Marwei) om kennis te maken met een aantal medewerkers op verschillende afdelingen. Dit in verband met het Maatjesproject Ex-gedetineerden Friesland. Het maatjesproject biedt hulp aan mensen die na detentie een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Mijn taak is het koppelen van een maatje/vrijwilliger aan een ex-gedetineerde. Een maatje werkt vanuit de presentiebenadering: aansluiting zoeken bij de ander en aandacht en zorg afstemmen op de gewoonten en verlangens van de betrokkene.

Een maatje is er niet zozeer om problemen op te lossen, maar kan wel helpen om zaken weer op de rit te krijgen. En om samen met betrokkene een sociaal netwerk op te bouwen. Zonder goede sociale contacten is de kans op recidive (terugval) namelijk aanzienlijk groter.

Koude douche

Als je zo door de PI loopt, is het niet zonder meer duidelijk wie justitiabele (eufemisme voor boef), medewerker of bezoeker is. Zo raakte ik in het cellencomplex in gesprek met iemand waarvan ik dacht dat het een medewerker was. Hij bleek een gedetineerde te zijn, ik mocht zelfs ‘zijn’ cel even van binnen bekijken.

Vervolgens ging ik met de beveiliger die me rondleidde naar de afdeling Visitatie of BAD (Binnenkomst Afdeling Delinquenten). Hier worden gedetineerden direct bij binnenkomst gecontroleerd op lichaam en kleding. De medewerker daar zag me aan voor een gedetineerde en wilde me gelijk gaan fouilleren. Gelukkig wist ‘mijn’ beveiliger me deze koude douche te besparen.

In bad? Toch maar liever thuis.