Maatje van een nieuwkomer

Onder het motto ‘Maak verschil voor een nieuwkomer!’ is na de zomervakantie de werving van nieuwe maatjes gestart. Juist in deze tijd is een maatje belangrijk om Nederlands mee te praten, de Nederlandse samenleving te leren kennen en de eenzaamheid te verlichten. Er zijn nu rond de veertig maatjes, waarvan een deel gekoppeld is en een ander deel wacht op een matching die een dezer dagen plaats zal vinden.

Hoewel het belangrijk is dat maatjescontacten in deze tijd doorgaan, is het een flinke uitdaging om elkaar wekelijks te ontmoeten. De horeca is gesloten, net als veel activiteiten. Wekelijks door de stad lopen is in de wintertijd niet echt aantrekkelijk. Musea zijn veelal wel open. In oktober is een groepje maatjes en nieuwkomers naar het Fries Museum geweest. Een geslaagde activiteit waarbij iets van het verhaal van Friesland, maar ook de tentoonstelling ‘oog in oog met de oorlog’ werd bekeken. Online contacten worden gestimuleerd, ook al vinden velen dat lastig. Een maatje heeft daarom eerst met twee nieuwkomers bij Solidair Friesland geoefend met videobellen. Daardoor durfden zij het aan om het ook vanuit huis te doen.

Nieuw is dat dit jaar ook in Sneek een maatjesproject start. Net als in Leeuwarden wordt samengewerkt met de entreeopleiding en inburgering van ROC Friese Poort. Een andere ontwikkeling is dat vanuit opleidingen zoals toezicht en handhaving van de Friese Poort wordt nagedacht over een soort maatjesproject waarbij de verschillende culturen met elkaar in aanraking komen en begrip voor elkaar krijgen. Solidair Friesland denkt mee en ondersteunt dergelijke trajecten.

In december zal onder het motto #ikziejou een filmpje worden gemaakt om te laten zien wat een maatje voor een nieuwkomer kan betekenen.