Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Landelijke Consulentendag Actioma

Landelijke Consulentendag Actioma

Consulentendag Actioma op bezoek in gevangenis Leeuwarden

Op initiatief van Solidair Friesland hebben vrijwilligersorganisaties uit het hele land donderdag 11 april een bezoek gebracht aan de penitentiaire inrichting (PI) Leeuwarden. Vertegenwoordigers van Solidair Friesland, dat zich inzet voor kwetsbare mensen in de provincie, vertelden onder andere over twee projecten in en rond de gevangenis waar ze bij betrokken zijn: het buiten re-integratiecentrum Fryslân en Exodus Support, een maatjesproject waarbij vrijwilligers op bezoek gaan bij veelal eenzame gedetineerden.

Landelijke Consulentendag Actioma

“Vrijwilligers kunnen heel veel betekenen voor gedetineerden”, weet Dieuwke Bijlsma van Solidair Friesland uit ervaring. “Vooral gedetineerden die geen sociaal netwerk hebben waar ze op kunnen terugvallen, hebben veel baat bij een beetje hulp en aandacht. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een kaart en postzegel zodat ze hun kind op de verjaardag een kaartje kunnen sturen. Of we zorgen ervoor dat iemand die geen fatsoenlijke kleding heeft, netjes in de kleren wordt gestoken wanneer hij voor de rechter moet verschijnen. Dat maakt toch een verschil. Binnenkort hopen we als Solidair Friesland ergens een opslagbox te huren. Gedetineerden die hun huis moeten ontruimen en zelf geen opslag hebben, kunnen daar dan hun dierbare spullen tijdelijk onderbrengen. Je moet er toch niet aan denken dat dingen als kindertekeningen of fotoboeken ergens in een kringloop belanden.”

Landelijke Consulentendag Actioma

Het buiten re-integratiecentrum (RIC) Fryslân is een verlengstuk van het RIC dat binnen de muren van elke gevangenis aanwezig is. In een RIC kunnen gedetineerden praktische zaken regelen als de aanvraag van een ID-bewijs, het regelen van een zorgverzekering of het zoeken van een woning. Dankzij het buiten re-integratiecentrum, waar onder ander Solidair Friesland in participeert, blijft het voor ex-gedetineerden mogelijk om ook de eerste maanden na hun detentie ergens terecht te kunnen, waar ze hulp kunnen krijgen bij allerlei dingen.

Pastor Geert Rozema van PI Leeuwarden, die namens de gevangenis Solidair Friesland en de collega-vrijwilligersorganisaties ontving in de gevangenis, is blij met de inzet van de vrijwilligers. “Zo kan bijvoorbeeld een bezoekvrijwilliger echt het verschil maken. Ik heb gezien dat een gedetineerde, die met niemand contact had, van een geknakt vogeltje opbloeide tot iemand die weer rechtop liep. Hij was blij dat hij weer gezien werd en er toe deed. Dankzij het regelmatige bezoek van een vrijwilliger.”

René Hut, communicatieadviseur PI Leeuwarden

Landelijke Consulentendag Actioma