Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kinderen en Armoede

Kinderen en armoede

Veel basisschoolkinderen geven aan dat ze het Kinderen en Armoedespel, dat in 2018 is uitgekomen, een leuk spel vinden. Maar belangrijker is dat zij aangeven dat het goed is om te weten dat niet ieder kind mee kan doen omdat er thuis niet genoeg geld is. Vervolgens proberen ze met creatieve oplossingen te komen en zoeken met elkaar naar leuke dingen die geen geld kosten. Ook leerkrachten zien meerwaarde in het spel onder andere vanwege de verschillende lagen. Keuzes, rolwisselingen, dilemma’s maar ook winnen verliezen…. Er worden vragen gesteld die henzelf raakten. Vooral omdat het spel voor kinderen relevante situaties bespreekbaar maakt. Het maakte bewust dat ook leerkrachten lang niet altijd weten of er sprake is van armoede. Kinderen zijn vaak meesters in het verbergen. En: het maakte hen weer scherp bewust wat armoede met kinderen doet: emotioneel, sociaal, cognitief. Solidair Friesland slaat met Kindpakket de handen ineen om naast bewustwording ook handvatten te bieden om kinderen mee te laten gaan op schoolreisje, te laten sporten of de kans te geven muzieklessen te volgen. Een vernieuwde oplage, verdere uitwerking naar scholen en trainingen daarom staan de komende tijd op de agenda. Want ieder kind hoort mee te doen. Daar werken we aan!

Informatie: cdoelman@solidairfriesland.nl